Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Szkolenie PO WER etap II

W dniach 5 i 26.10.2020 studenci 3 roku finansów i rachunkowości odbyli szkolenie "Szkolenie Zastosowania statystyki i Statistica w opracowywaniu wyników badań ekonomicznych metody podstawowe".

Program szkolenia zawierał następujące bloki: zastosowania statystyki w planowaniu badań i analizie danych, wprowadzenie do obsługi programu Statistica, wybrane elementy przygotowania danych do analizy, elementy opisowej analizy danych, wybrane metody wizualizacji w Statistica, wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego w Statistica, testy istotności różnic i zasady ich wyboru, wybrane metody analizy współzależności zjawisk w programie Statistica.

Szkolenie pozwoliło na zdobycie kompetencji: umiejętność formułowania problemów badawczych w języku statystycznej analizy danych, umiejętność wykonywania podstawowych analiz statystycznych do oceny wyników badań ekonomicznych oraz umiejętność obsługi programu Statistica w stopniu podstawowym.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK