Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kolejny sukces pracownika Wydziału Nauk Ekonomicznych

W dniu 17 listopada 2020 r. Pani mgr Agnieszka Szpara, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie, obroniła pracę doktorską pt. „Dynamiczne modele decyzyjne z kryterium wypłaty uwzględniającym ryzyko”.

W dniu 26 listopada 2020 r. Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Agnieszce Szpara stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Pani dr Agnieszce Szpara gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK