Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Szkolenie przygotowujące do egzaminu EBC*L

Studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość uczestniczyli w szkoleniu on-line, które jest przygotowaniem do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Ekonomicznego EBC*L (European Business Competence*Licence Europejski). Kurs przeprowadzony zdalnie przez dr inż. Danutę Seretną-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie, realizowany jest w ramach projektu POWR 3.5 „Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia”.

Certyfikat Kompetencji Biznesowych to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata. W semestrze letnim studenci w ramach szkolenia zrealizowali moduł dotyczący analizy wskaźników sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Aktualnie studenci kierunku finanse i rachunkowość nabywają umiejętności z zakresu: posługiwania się podstawową terminologią analizy ekonomicznej; identyfikowania i klasyfikowania składników sprawozdań finansowych niezbędnych do analizy wskaźnikowej; wyjaśniania, obliczania i interpretowania wybranych wskaźników ekonomicznych oraz wyciągania prostych wniosków, analizowania celów i zamierzeń firmy na podstawie analizy wskaźnikowej.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK