Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenci przygotowują się do egzaminu ECDL ADVANCED A2

W ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu” studenci II roku studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość przygotowują się do egzaminu ECDL ADVANCED A2. Kurs on- line prowadziła dr inż. Adriana Halikowska.

Celem realizacji projektu POWER 3.1 na Wydziale Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów (kadr) dla sektora usług dla biznesu.

Uzyskanie przez studentów certyfikatu z zakresu ECDL ADVANCED A2 będzie potwierdzeniem umiejętności z zakresu: stosowania zaawansowanych opcji formatowania, takich jak formatowanie warunkowe czy definiowanie własnych formatów liczbowych i zarządzanie arkuszami; używania funkcji związanych z operacjami logicznymi, statystycznymi, finansowymi i matematycznymi, tworzenia wykresów oraz używania zaawansowanych opcji formatowania wykresów.

Zdobywając certyfikat studenci potwierdzą także swoje kompetencje dotyczące: użycia tabel przestawnych do analizy danych; sortowania oraz filtrowania danych; tworzenia i korzystania ze scenariuszy; definiowania kryteriów sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza; wykonywania operacji w arkuszu z wykorzystaniem nazw przypisanych do zakresów komórek, makr oraz szablonów oraz porównywanie i scalanie skoroszytów, zabezpieczanie arkuszy.

Kurs przygotowawczy do egzaminu ECDL ADVANCED A2 odbyli także studenci III roku. Zajęcia odbyły się w ramach projektu POWER 3,5 „Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych”.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK