Dron narzędziem współczesnego inżyniera

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach zajęć programowych zapoznają się z tematyką możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w inżynierii produkcji oraz będą mieli możliwość odbycia kursu pilotażu UAVO - ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator, czyli "operatora bezzałogowego statku powietrznego".

Obecnie wykorzystanie BSP rozwija się w sposób dynamiczny i obejmuje między innymi: fotogrametrię, mapowanie terenu, monitoring, inspekcję hal produkcyjnych i budynków, kontrolowanie stanu sieci energetycznej, inspekcję aparatury chemicznej, przegląd stanu spoin zbiorników, ochronę środowiska, wykorzystanie dronów w portach przeładunkowych, w utrzymaniu ruchu drogowego itp.

Pierwsze próby wykorzystania drona podjęli studenci Studenckiego Koła Naukowego "ABAKULUS", działającego na kierunku ZiIP wykorzystując naloty fotogrametryczne do zbudowania wirtualnego modelu i wykonania wydruku 3D.

Rekrutacja na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji trwa! Zapraszamy http://www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

#profesjonaliści #zawodowcy #uavo

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik