PWSZ w Nysie na Politechnice Kijowskiej

W dniu 27.06.2017r na zaproszenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ Pani mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych wzięła udział w seminarium na temat organizacji mobilności pomiędzy uczelniami ukraińskimi i uczelniami w krajach programu Erasmus+ . "Capacity Building of the Ukrainian Universities International Relation Offices to apply and implement Erasmus+ International Credit Mobility Projects"

Seminarium zostało zorganizowane na Politechnice Kijowskiej przez Narodową Agencję programu Erasmus+ na Ukrainie i wzięło w nim udział 120 przedstawicieli uczelni wyższych w tym kraju. Reprezentantka PWSZ w Nysie w sesji: How to Implement International Credit Mobility w swoim wystąpieniu zatytułowanym: "What needs to be agreed between Polish and Ukrainian Universities before the ICM application is submitted" przedstawiła dotychczasowy dorobek PWSZ w Nysie w organizacji mobilności z uczelniami ukraińskimi oraz doświadczenia w koordynacji tej aktywności.

PWSZ w Nysie zrealizowała już dwie edycje programu Erasmus+ - International Credit Mobility 2015 /2016 we współpracy z takimi uczelniami ukraińskimi jak: Uniwersytet Lwowski oraz Politechnika Lwowska. W edycji Erasmus+ - International Credit Mobility 2017 do uczelni partnerskich dołączyła również Politechnika w Tarnopolu. Oprócz wymiany kadry i studentów uczelnie współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, w tym organizując wspólne konferencje, kursy, warsztaty i programy badawcze.

Wybrane formy współpracy PWSZ w Nysie z partnerami zagranicznymi:
26-27.04.2017 Konferencja BRCDGV 2017 z udziałem prelegentów z Ukrainy
http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,6225,0
21-27.04.2017 Międzynarodowe Warsztaty studenckie we współpracy z University of TARNOPIL
http://www.pwsz.nysa.pl/sitecontent/business_risk/student_methodology.pdf
Professional Academic Staff Training Programme in Nysa - University of TARNOPIL
24-28.04.2017 5th International Staff Training Week z udziałem uczestników z Ukrainy- LVIV, TARNOPIL
http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,6220,0
1-8.04.2017 Warsztaty URBAN DENSITY LAB - LVIV 2017
International Workshop for Students of Architecture in Politechnic of LVIV
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=4&ak=52,6210,0
24-28.10.2016 Wizyta partnerska z Uniwersytetu Lwowskiego w PWSZ w Nysie
http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,5811,0
10.06.2016 Program AMBASADOR na Ukrainie
http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,5626,0
21-24.2016 Targi edukacyjne i wizyta partnerska w Tarnopolu na UKRAINIE
http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,5456,0
11-15.04.2016 4th International Staff Training Week z udziałem uczestników z Ukrainy-LVIV
http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,5445,0
29.03.2016 Delegacja z Uniwersytetu Technicznego w Tarnopolu w PWSZ w Nysie
http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,5376,0
7-11.06.2015 International Congress "Multilingualism as a Chance"
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,965,0,0,-1,352
17-20.08.2015 Wizyta PWSZ w Nysie w partnerskim mieście Kołomyja na Ukrainie
http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,4798,0
12-14.04.2014 "ETC-European Transfer of Culture in literature, language and foreign language teaching" in cooperation with University of LVIV
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=28

W wyniku rozmów z partnerami podczas seminarium PWSZ w Nysie planuje rozszerzyć realizację programu na kolejne uczelnie ukraińskie zainteresowane współpracą. W chwili obecnej w PWSZ w Nysie w ramach pełnego cyklu kształcenia studiuje również ponad 50 studentów z Ukrainy a w każdym semestrze gościmy dodatkowo wykładowców i studentów Programu Erasmus+ oraz tzw. "Visiting Professors", prowadzone są rozmowy na temat wspólnych programów i projektów, stąd jesteśmy przekonani o trwałości i wadze tej współpracy dla rozwoju PWSZ w Nysie oraz naszych ukraińskich partnerów.

Program seminarium-link do PDF
Politechnika Kijowska, seminarium - http://kpi.ua/en/node/14622

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik