Nowa pracownia modelu architektonicznego w PWSZ w Nysie

W Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie otwarto nową pracownię modelu architektonicznego. Ideą stworzenia pracowni było udostępnienie studentom kierunku architektura przestrzeni oraz niezbędnego wyposażenia umożliwiającego samodzielne wykonywanie makiet różnego typu obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych. W nowej pracowni studenci mają do dyspozycji zaawansowany sprzęt do montażu modeli, m.in.: frezarkę CNC, mini komorę lakierniczą wraz z zestawem sprężarek i aerografów, elektronarzędzia modelarskie do obróbki materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych, oraz inne mikronarzędzia. Podczas prezentacji nowej pracowni obecni byli: JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski,  wykładowcy oraz studenci kierunku architektura. Modelarnia będzie również wykorzystywana do organizacji warsztatów dla studentów oraz dla uczniów ze szkół współpracujących z PWSZ w Nysie. Pracownia modelu architektonicznego doskonale uzupełnia infrastrukturę dydaktyczną kierunku architektura, którą dotychczas stanowiły laboratorium materiałów budowlanych, pracownia rysunku, pracownia malarstwa, pracownia rzeźby, pracownia komputerowa wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie CAD i CAE oraz atelier dla studentów.

Fundusze na wyposażenie modelarni w Instytucie Nauk Technicznych PWSZ w Nysie pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przypomnijmy, że nyska Uczelnia jako jedna z nielicznych w kraju otrzymała dodatkowy milion złotych na wsparcie praktycznego kształcenia. PWSZ w Nysie wybrano po analizie danych z ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych. Monitorowane były ekonomiczne perspektywy absolwentów uczelni i poszczególnych kierunków oraz wskaźniki bezrobocia i zarobki absolwentów.

 


REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik