Nyska Uczelnia będzie wspierać rozwój energetyki odnawialnej

Na temat możliwości współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, największymi przedsiębiorcami oraz miastem w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej rozmawiano podczas spotkania w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych. Nyską Uczelnię reprezentowali: Prorektor ds. studenckich i nauki – dr inż. Mariusz Kołosowski, dyrektor RCTWiTI PWSZ w Nysie – dr inż. Piotr Chwastyk, prof. Jerzy Duda z Instytutu Nauk Technicznych oraz mgr inż. Jacek Tomasiak – z-ca dyrektora Instytutu Nauk Technicznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miasta Nysa, gminnych spółek oraz firm z branży energetycznej. Wcześniej z uczestnikami o rozwoju energetyki odnawialnej i wspólnych przedsięwzięciach rozmawiał Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski.  

Prelekcję na temat rozwiązań w zakresie energetyki odnawialnej wygłosił dr inż. Adolf Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków z Krakowa. W Polsce wciąż w małym stopniu wykorzystywana jest energia słoneczna i inne źródła odnawialne w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Nowoczesne rozwiązania w tym zakresie pozwalają na produkcję energii o wysokich parametrach i możliwości zasilania nawet dużych zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych a nawet całych miast. Unia Europejska w bieżącej perspektywie finansowej wspiera projekty, których celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla, co stwarza dobry klimat do budowania nowoczesnych systemów energetycznych opartych na źródłach odnawialnych.  

Uczestnicy spotkania w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie dyskutowali o możliwości utworzenia klastra energetycznego skupiającego przedsiębiorców, uczelnię i miasto. Celem wspólnego przedsięwzięcia byłyby działania na rzecz ochrony środowiska poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń i zmniejszanie zużycia energii. Pierwszym etapem współpracy będzie przygotowanie studium wykonalności dużego solarnego systemu produkcji energii elektrycznej. Następnie będzie można podejmować dalsze działania w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektu energetycznego. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości system solarny będzie rozbudowywany obejmując swoim zasięgiem kolejne przedsiębiorstwa a finalnie nawet całe miasto Nysę. Byłoby to pierwsze tak duże i innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju.




REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl




Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik