Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Nyska Uczelnia wybuduje elektrownię fotowoltaiczną

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie trwają przygotowania do wdrożenia innowacyjnego projektu „Sustainable University – PWSZ w Nysie”. Nyska Uczelnia będzie budować elektrownię fotowoltaiczną wraz ze stacjami ładowania samochodów i innych pojazdów na własnych parkingach. Impulsem do działania władz PWSZ w Nysie jest inwestycja firmy UMICORE – związanej z branżą elektromobilności - na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park Podstrefa Nysa Radzikowice – Goświnowice. Uczelnia w Nysie wpisuje się w globalne działania na rzecz ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Nasz region należy do obszarów w Polsce o najwyższym potencjalne fotowoltaicznym.

Instalacja fotowoltaiczna powstanie na blisko hektarowej działce należącej do PWSZ w Nysie przy ul. Otmuchowskiej. Planowane jest utworzenie klastra producentów energii odnawialnej skupiającego Uczelnię oraz spółki gminy Nysa. Rektor wspólnie z Burmistrzem Nysy powołali zespół ds. zrównoważonego rozwoju energetycznego Gminy Nysa. Równocześnie Uczelnia rozwijać będzie współpracę z firmą UMICORE w zakresie studiów dla potrzeb inwestora i branży związanej z elektromobilnością oraz wdrażaniem modelu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). PWSZ w Nysie od października uruchamia specjalność: inżynieria zrównoważonego rozwoju na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto na potrzeby specjalności utworzone zostaną nowe laboratoria wyposażone w najwyższej klasy aparaturę badawczą i dydaktyczną.

W ramach innowacyjnego projektu PWSZ w Nysie jest także budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych (a także innych pojazdów) na wszystkich parkingach Uczelni. W Uczelni utworzone zostanie Centrum Badawczo-Edukacyjne Zrównoważonego Rozwoju jako jednostka świadcząca usługi badawcze i edukacyjne dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Wyposażenie nowego Centrum oraz elektrownia fotowoltaiczna posłużą m.in. do realizacji zajęć na specjalności związanej z elektro-mobilnością, innych projektów edukacyjnych oraz wdrażania idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Nie jest wykluczone, że po rozpoczęciu działalności fabryki UMICORE na nyskiej Uczelni powstaną w przyszłości także nowe kierunki studiów związane z branżą elektromobilności.

W Polsce wciąż w małym stopniu wykorzystywana jest energia słoneczna i inne źródła odnawialne w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Tymczasem nowoczesne rozwiązania w tym zakresie pozwalają na produkcję energii o wysokich parametrach i możliwości zasilania instytucji publicznych, dużych zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych, a nawet całych miast.

 

Teren przyległy do Hali Sportowej PWSZ w Nysie przy ul. Otmuchowskiej.

Źródło: https://solargis.com
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik