Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

PWSZ w Nysie patronem projektu na konserwację zabytków w gminie Pokój

Projekt pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim", w którym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jest partnerem, uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WO 5.3.1.
Projekt uzyskał najwyższą ocenę w tym naborze wniosków. Liderem wiodącym projektu jest gmina Pokój, zaś partnerami są PWSZ w Nysie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Wartość projektu: 3.800.000 zł, a kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 3.230.000 zł.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku.
PWSZ w Nysie przeprowadzi konserwację zabytków architektury na terenie parku w Pokoju.

Konserwacji i pracom odtworzeniowym poddane będą:

  1. Elementy postumentu księcia Wilhelma von Wurttemberg,
  2. Neogotycki obelisk,
  3. Posąg Wenus - prace konserwatorskie,
  4. Posąg Diany,
  5. Śpiący lew,
  6. Waza,
  7. Kolumna Germania (kolumna triumfalna z orłem),
  8. Muza koronująca króla Wilhelma,
  9. Dwie rzeźby: postać kobiety i mężczyzny.

Biuro Projektów i Programów

 
    
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK