Grupa Azoty ZAK S.A. partnerem PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie podpisała umowę o współpracy z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. Uczelnię reprezentował Rektor prof. Przemysław Malinowski, a Grupę Azoty ZAK S.A. - Członek Zarządu Kamil Bortniczuk.

Umowa dotyczy współpracy w wielu dziedzinach, której fundamentem jest rozwój regionu. PWSZ w Nysie zaangażuje się m.in. w wykonywanie prac naukowo-badawczych, ekspertyz technicznych oraz udzielanie konsultacji naukowych. Uczelnia, kształcąc profesjonalistów z różnych dziedzin, może zaoferować m.in. wsparcie naukowe w postaci prac studenckich z innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi i technicznymi. - Wszystko, co robimy, robimy z myślą o naszych studentach i ich profesjonalnym wykształceniu - podkreśla Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski. - Cieszy nas, że nasi studenci mogą liczyć na kolejne atrakcyjne miejsce praktyk a pracownicy Uczelni na bardzo interesujący obszar badań naukowych.

Na podjętej współpracy zyska również działalność rozwojowa Grupy Azoty ZAK S.A.

- Współpraca z uczelniami wyższymi daje nam szansę realizacji interdyscyplinarnych projektów, przynoszących korzyści dla obu stron. Dokładnie analizujemy każdą pojawiającą się możliwość w tym zakresie. Uczelnie wyższe, dysponujące cennym zapleczem badawczym, to partnerzy których traktujemy perspektywicznie - komentuje Paweł Mortas, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. 

Grupa Azoty ZAK S.A. zaangażuje się nie tylko w dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku, ale także w organizację wizyt dydaktycznych w kędzierzyńskich zakładach oraz staży przemysłowych dla pracowników PWSZ w Nysie.

- Osoby, które poza wiedzą naukową mogą pochwalić się znajomością Spółki oraz zasad jej funkcjonowania, pozostają w naszym kręgu zainteresowań jako potencjalne wzmocnienie kadry – mówi Kamil Bortniczuk, Członek Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Partnerstwo PWSZ w Nysie i Grupy Azoty ZAK S.A. jest potwierdzeniem profesjonalnego podejścia do kształcenia kadr dla regionu i wielkiej dbałości Uczelni o rozwój studentów.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik