Rekrutacja na wyjazdy pracowników PWSZ w Nysie w ramach Programu Erasmus+

Do 30 listopada 2017 trwa druga rekrutacja na wyjazdy z wykładami oraz szkoleniowe pracowników PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji on-line (https://erasmus.pwsz.nysa.pl/) oraz Indywidualnego Planu Wyjazdu (do pobrania na stronie: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,462)d do Biura Współpracy Miedzynardowej PWSZ w Nysie.

Dostarczenie kompletu dokumentacji (dokumenty w oryginale podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego) będzie podstawą w rekrutacji pracownika na wyjazd.

W postępowaniu rekrutacyjnym dodatkowo pod uwagę brane będą:

  • zaangażowanie pracownika w proces internacjonalizacji Uczelni (prowadzenie zajęć w języku angielskim; warsztaty i kursy w ramach programów i projektów międzynarodowych etc.)
  • wpływ wnioskowanej mobilności na umiędzynarodowienie Uczelni;
  • deklarowana znajomość języka obcego;
  • wcześniejsze wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które nie brały jeszcze udziału w Programie Erasmus+);
  • zgoda bezpośredniego przełożonego na wyjazd.

Wyjazdy nauczycieli akademickich z wykładami

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa posiada podpisane umowy międzyinstytucjonalne, tj. umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie Erasmus+ KA103 lista_uczelni_partnerskich_pwsz_w_nysie.pdf uczelnie partnerskie Erasmus+ KA107 http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,1057,0,0,-1,628). Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni (minimum 8 godzin - 5 dni mobilności).

Wyjazdy pracowników uczelni (pracownicy administracji, nauczyciele akademiccy) w celach szkoleniowych

Pracownicy administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (tj. udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Informacje o odbywających się szkoleniach oraz międzynarodowych tygodniach szkoleniowych zamieszczane są na stronie BWM- aktualności dla pracowników http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,274,0,0,9 oraz na stronie IMOTNION http://staffmobility.eu/staff-week-search

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, dokumentów oraz alokacji środków znajdują się na stronie BWM: www.bwm.pwsz.nysa.pl
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik