Nyska Uczelnia zawarła nowe umowy współpracy ze szkołami

Nyska uczelnia zawarła nowe umowy współpracy ze szkołami z województw opolskiego i dolnośląskiego. JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie podpisał umowy z dyrektorami następujących szkół: Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku oraz Zespołu Szkół w Głogówku.

Nyska Uczelnia i szkoły średnie będą współpracować w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, której celem jest podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej. PWSZ w Nysie będzie m.in. wspierać szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, podniesienia świadomości młodzieży w podejmowaniu samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

W maju na naszej uczelni miały miejsce także dwie wizyty studyjne. Podczas wizyty Starostwa Powiatowego w Brzegu z Wicestarostą Ewą Smolińską na czele oraz przedstawicieli szkół średnich powiatu brzeskiego podpisano dwie umowy współpracy. Podobnie dwie umowy podpisano podczas wizyty studyjnej przedstawicieli powiatu prudnickiego ze Starostą Radosławem Roszkowskim.

Goście z powiatów brzeskiego i prudnickiego mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną, jaką dysponują instytuty oraz dowiedzieć się więcej o kierunkach oferowanych młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Przedstawiciele szkół średnich i urzędów powiatowych mogli zobaczyć m.in. pracownie na kierunkach: kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz architektura. W programie była również wizyta w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych oraz możliwość zapoznania się z wyposażeniem pracowni i laboratoriów.

Pobyt gości - w ramach wizyt studyjnych w naszej Uczelni - koordynował Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie.


Relacja filmowa z wizyt studyjnych uczniów, przedstawicieli szkół oraz starostw powiatowych w Brzegu i Prudniku:


Fotorelacja z podpisywanych w miesiącu maju 2019r. umów z naszą Uczelnią
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik