Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Światowy Dzień Architektury w Bastionie św. Jadwigi w Nysie

Wiele atrakcji przygotowano dla dzieci, młodzieży, studentów i całych rodzin podczas obchodów Światowego Dnia Architektury w Nysie. Organizatorami wydarzenia byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – kierunek architektura oraz Opolska Okręgowa Izba Architektów RP.

Oficjalne otwarcie obchodów Światowego Dnia Architektury w Nysie nastąpiło podczas panelu seminaryjnego Ekorozwój w architekturze miasta, na którym zaproszeni architekci i eksperci podjęli tematykę kształtowania współczesnej przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wśród prelegentów panelu seminaryjnego byli: dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, Prorektor ds. nauki i rozwoju, dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, dr inż. arch. Damian Radwański, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, dr inż. Andrzej Marynowicz oraz mgr inż. arch. Seweryn Nogalski. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością m.in.: JM Rektor PWSZ w Nysie - prof. Przemysław Malinowski, Starosta Nyski - Andrzej Kruczkiewicz, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych PWSZ w Nysie - prof. Włodzimierz Stanisławski, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP - mgr inż. arch. Jakub Tomiczek, członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, studenci oraz mieszkańcy Nysy.

W scenerii zabytkowego Bastionu św. Jadwigi dzieci i młodzież szkolna brały udział w warsztatach, które miały zachęcić do kreatywnego spojrzenia na otaczającą przestrzeń oraz pobudzić ich wrażliwość estetyczną. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty ekoMIASTO środowisko życia, w trakcie których dzieci szkół podstawowych mogły wyrazić swoje spojrzenie na kierunek rozwoju ośrodków miejskich w zgodzie z potrzebami ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Dla młodzieży ze szkół średnich przygotowano wyzwanie polegające na budowie obiektów wysokich z zastosowaniem materiałów odnawialnych. Warsztaty Wiatr vs. Struktura miały na celu przybliżyć zasady kształtowania obiektów wysokościowych.

W czasie obchodów Światowego Dnia Architektury zorganizowano także plener rysunkowy studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie i Politechniki Opolskiej oraz uczniów Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie, którzy przenieśli na papier piękno nyskich zabytków architektury. Koncert piosenek zaprezentowali publiczności Wiktoria Wojdyła oraz student kierunku jazz i muzyka estradowa - Tomasz Wojdyła.

W Bastionie św. Jadwigi można było oglądać także wystawy prac semestralnych i dyplomowych studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie oraz prezentujące dorobek zawodowy architektów Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Studenci podjęli się również budowy pawilonu ekoSTRUKTURA - instalacji architektonicznej pokazującej alternatywny sposób zagospodarowania wnętrza urbanistycznego Bastionu św. Jadwigi, wykorzystując przy tym naturalne i biodegradowalne materiały. Zwieńczeniem nyskich obchodów Światowego Dnia Architektury były iluminacje w wykonaniu studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie.

 


REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik