Pierwsi magistrowie z PWSZ w Nysie - absolwenci pielęgniarstwa

Natalia Gierjatowicz - pierwsza w historii PWSZ w Nysie magister - obroniła pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem dr. n. med. Dariusza Sokołowskiego. Praca dotyczyła ryzyka zakażenia ran pooperacyjnych w zależności od przygotowania pola operacyjnego do zabiegu planowego. Pani Natalia pochodzi z Nysy i pracuje w nyskim szpitalu.

W nyskiej PWSZ obrony prac magisterskich odbyły się po raz pierwszy. Tytuł magistra uzyskało w tym roku 41 absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Kierunek ten jest bardzo popularny wśród kandydatów na studia - w obecnej rekrutacji o jedno miejsce ubiegają się 2 osoby. "Kształcenie studentów pielęgniarstwa obejmuje nie tylko nauki przyrodnicze, wiedzę o organizmie człowieka i metodach leczenia, ale także umiejętności niesienia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i społecznych. Doceniają to pracodawcy w Polsce i za granicą" podsumowuje prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa.

Na uwagę zasługuje wysoki poziom nauczania i bardzo dobre warunki nauki, potwierdzone wysokimi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Instytut Pielęgniarstwa dysponuje nowoczesnym symulatorem czynności życiowych Vitalsim wykorzystywanym do kształcenia umiejętności pielęgniarskich. Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

PWSZ w Nysie kształci kadrę medyczną na wysokim, europejskim poziomie - absolwenci uzyskują kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej. Co więcej, nyska Uczelnia aktywnie uczestniczy w tworzeniu jakości kształcenia pielęgniarek w Europie - wykładowcy Instytutu Pielęgniarstwa, jako jedyni z Polski, brali udział w opracowaniu wykazu umiejętności pielęgniarskich - pilotażowym projekcie: "Europejskie Kompetencje w Pielęgniarstwie".

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik