Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Grupa Azoty ZAK S.A. partnerem PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie podpisała umowę o współpracy z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. Uczelnię reprezentował Rektor prof. Przemysław Malinowski, a Grupę Azoty ZAK S.A. - Członek Zarządu Kamil Bortniczuk.

Umowa dotyczy współpracy w wielu dziedzinach, której fundamentem jest rozwój regionu. PWSZ w Nysie zaangażuje się m.in. w wykonywanie prac naukowo-badawczych, ekspertyz technicznych oraz udzielanie konsultacji naukowych. Uczelnia, kształcąc profesjonalistów z różnych dziedzin, może zaoferować m.in. wsparcie naukowe w postaci prac studenckich z innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi i technicznymi. - Wszystko, co robimy, robimy z myślą o naszych studentach i ich profesjonalnym wykształceniu - podkreśla Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski. - Cieszy nas, że nasi studenci mogą liczyć na kolejne atrakcyjne miejsce praktyk a pracownicy Uczelni na bardzo interesujący obszar badań naukowych.

Na podjętej współpracy zyska również działalność rozwojowa Grupy Azoty ZAK S.A.

- Współpraca z uczelniami wyższymi daje nam szansę realizacji interdyscyplinarnych projektów, przynoszących korzyści dla obu stron. Dokładnie analizujemy każdą pojawiającą się możliwość w tym zakresie. Uczelnie wyższe, dysponujące cennym zapleczem badawczym, to partnerzy których traktujemy perspektywicznie - komentuje Paweł Mortas, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. 

Grupa Azoty ZAK S.A. zaangażuje się nie tylko w dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku, ale także w organizację wizyt dydaktycznych w kędzierzyńskich zakładach oraz staży przemysłowych dla pracowników PWSZ w Nysie.

- Osoby, które poza wiedzą naukową mogą pochwalić się znajomością Spółki oraz zasad jej funkcjonowania, pozostają w naszym kręgu zainteresowań jako potencjalne wzmocnienie kadry – mówi Kamil Bortniczuk, Członek Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Partnerstwo PWSZ w Nysie i Grupy Azoty ZAK S.A. jest potwierdzeniem profesjonalnego podejścia do kształcenia kadr dla regionu i wielkiej dbałości Uczelni o rozwój studentów.

 
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK