Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Obchody Święta Niepodległości w Nysie


Reprezentacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie uczestniczyły w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie reprezentowali: Rektor - dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie, Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki - dr inż. Mariusz Kołosowski, Kanclerz - mgr Zbigniew Szlempo oraz emerytowany pracownik PWSZ w Nysie mgr inż. Zdzisław Mazur.

Obchody Święta Niepodległości tradycyjnie rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji Ojczyzny, której w nyskiej Bazylice przewodniczył ks. prałat Mikołaj Mróz. Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Patriotom Polskim. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny wygłosił okolicznościowe przemówienie, po którym kompania Grenadierów i Artylerii Legii Polsko-Włoskiej w Nysie oddała salwę honorową. Następnie delegacje władz samorządowych, powiatowych, PWSZ w Nysie, kombatantów, służb mundurowych, stowarzyszeń, związków, młodzieży szkolnej, studentów, sportowców oraz strzelców z Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” złożyły przed Pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

Poczet sztandarowy PWSZ w Nysie wystąpił w składzie:  Michał Ramza, Iwona Januchta i Patrycja Krawietz. Samorząd Studencki reprezentowali: Przewodnicząca Dominika Michna, Denis Lubas i Paweł Kmiecik. Akademicki Związek Sportowy PWSZ w Nysie reprezentowali: Marek Skiba, Paulina Matusiak i Daniel Kabza.

W imieniu Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej "Strzelec" działającej przy nyskiej Alma Mater kwiaty złożyli: dowódca JS 3053 st. sierż. ZS mgr inż. Jacek Tomasiak oraz strzelcy z pierwszego plutonu nyskiej Jednostki Strzeleckiej 3053 – st. chor. ZS Mariusz Rosiński i st. plut. Mateusz Kulesza.

11 listopada 2017 r. świętujemy 99. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i odzyskało niepodległość. Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości. Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił to święto.

 
        
    
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK