113. posiedzenie Senatu PWSZ w Nysie

W piątek, 24 listopada 2017 r., odbyło się 113. posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Przedmiotem obrad były bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Uczelni.

Senat PWSZ w Nysie między innymi zaopiniował pozytywnie utworzenie w Instytucie Nauk Medycznych naszej Uczelni Centrum Symulacji Medycznych.

Senat uchwalił także zmiany w „Strategii rozwoju PWSZ w Nysie na lata 2017-2020”. Zmodyfikowany dokument uwzględnia uruchamianie nowych kierunków i specjalności na poziomie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Strategia uwzględnia też przeciwdziałanie depopulacji regionu poprzez zapewnienie wysoko wykwalifikowanych absolwentów studiów o profilu praktycznym na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz rozwijanie oferty kształcenia skierowanej do kandydatów pochodzących także spoza województwa opolskiego (uruchamianie kierunków studiów unikalnych w skali kraju).

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik