Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Konferencja PTZP Zakopane 

Spotkanie nauki z biznesem będzie tematem wiodącym XXI Konferencji „INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI”, którą, tradycyjnie w Zakopanem 25-27 lutego, współorganizuje Instytut Nauk Technicznych PWSZ w Nysie. Głównym organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Wśród współorganizatorów są m.in.: Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, Komitet Inżynierii Produkcji PAN i Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Inicjatorem i przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji jest niezmiennie prof. Ryszard Knosala, były Rektor PWSZ w Nysie. 

Konferencja jest jednym z ważniejszych wydarzeń naukowych w dziedzinie inżynierii produkcji. To właśnie podczas jednej z pierwszych konferencji zrodziła się idea założenia Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, z inicjatywy którego w 2010 roku utworzono nową dyscyplinę naukową inżynieria produkcji.

W dwudziestoletniej historii konferencji udział wzięło ponad 3,5 tys. uczestników, wygłoszonych zostało 2000 referatów, opublikowano natomiast blisko 3000. Jest to znaczący wkład w rozwój zarządzania produkcją i inżynierii produkcji. Co rok nyska Uczelnia ma swój spory wkład w organizację konferencji, a Instytut Nauk Technicznych jest licznie reprezentowany przez pracowników naukowych.

 
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK