Wizyta studyjna maturzystów z Jesenika

W murach nyskiej Uczelni gościła grupa 45 uczniów szkół średnich z Jesenika, zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach: architektura, finanse i rachunkowość, filologia angielska, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, kosmetologia oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka.

Wizytę studyjną otworzył Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, witając przybyłą młodzież wraz z opiekunami: Ing. Z. Vidláková, Ing. J. Paulová, MVDr. J. Pillichová (dr wet.) oraz P. Šeděčka, reprezentującymi Hotelovą školę V. Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník. Prorektor zaprosił do podjęcia studiów w PWSZ w Nysie. Wskazał też na obopólne korzyści wynikające z partnerstwa PWSZ w Nysie i szkół średnich w Jeseniku, a także obu regionów. Podziękował osobom, które przyczyniły się do tak udanej współpracy, tj. Pani Zdence Blistanowej - wiceburmistrz Jesenika, Janowi Rotterowi - Dyrektorowi CSS Jesenik oraz Panu dr. inż. Piotrowi Bernatowi - koordynującemu współpracę z otoczeniem społecznym, w tym transgarniczną współpracę polsko-czeską.

Maturzyści z Czech zapoznali się z ofertą kształcenia na kierunkach architektura, finanse i rachunkowość, filologia angielska, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kosmetologii. Zwiedzali także laboratoria architektury, informatyki, zarządzania i inżynierii produkcji oraz kosmetologii. Duże wrażenie na maturzystach zrobiła możliwość skanowania 3D realizowana w laboratorium kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie hali sportowej AZS przy ul. Głuchołaskiej 12 (budynek X). Po raz kolejny młodzież była pod pozytywnym wrażeniem dla profesjonalizmu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia i zawodowstwa przyszłych trenerów osobistych - studentów kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka wykonujących ćwiczenia, wyposażenia, ale przede wszystkim dostępności dla studentów sprzętu sportowego najnowszej generacji.

Maturzyści z Jesenika nie tylko wyrazili zainteresowanie ofertą dydaktyczną PWSZ w Nysie, lecz składali wyraźne deklaracje dotyczące podjęcia studiów w PWSZ w Nysie, w szczególności na kierunkach inżynierskich.

Więcej informacji o współpracy PWSZ w Nysie ze szkołami średnimi w Jeseniku:

Radio Opole, Stravenki i studencka kolej. Nyska PWSZ współpracuje z 8 uczelniami w Czechach
http://radio.opole.pl/462,17&idpi=465&idxi=229073&si=1

Radio Opole, Nyska PWSZ pozyskuje studentów z Czech. Na początek Jesenik
http://radio.opole.pl/462,17&idpi=465&idxi=231766&si=1

Studenci z Czech coraz częściej chcą studiować w Nysie
http://radio.opole.pl/100,232335,studenci-z-czech-coraz-czesciej-chca-studiowac-w

Licealiści z Czech odwiedzili nyską PWSZ. "Uczelnia daje nam wiele możliwości. Chcemy z tego skorzystać"
http://radio.opole.pl/100,232766,licealisci-z-czech-odwiedzili-nyska-pwsz-uczelni

27 marca-2 kwietnia 2018 r., Nowiny Nyskie, nr 13.

Na stronach www szkoły średniej z Jesenika SOŠ a SOU strojírenské a stavební: www.soje.cz

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik