800+ dla studentów pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie otrzymała kolejne fundusze, tym razem na realizację projektu „Rozwój kompetencji zawodowych studentów oraz absolwentów Instytutu Nauk Medycznych kierunku pielęgniarstwo”.

Projekt skierowany jest do najlepszych studentów drugiego roku, posiadających najwyższą średnią ocen, którzy w trakcie kolejnych lat nauki otrzymywać będą stypendium motywacyjne w kwocie 800 zł brutto, a po skończeniu studiów przez kolejne dwa lata, pracując w kraju, otrzymywać będą wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w październiku 2018 r.

Studenci i absolwenci biorący udział w projekcie będą podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje, wykraczające poza program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, uczestnicząc w kursach organizowanych w ramach projektu przez PWSZ w Nysie.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik