Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

            Powołano pierwszą Radę Uczelni PWSZ w Nysie


Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie powołał Radę Uczelni, wypełniając zapisy nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -  Konstytucji dla Nauki. Skład, jednej z pierwszych powołanych rad uczelni w Polsce, uchwalono podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Nysie w dniu 11 stycznia 2019 r. Konstytucja dla Nauki wprowadziła nowy organ doradczy, znany z najlepiej funkcjonujących uczelni w krajach zachodnich. Rada będzie trzecim obok rektora i senatu najważniejszym organem uczelni, współtworzyć go będą m.in. osoby spoza wspólnoty akademickiej.

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 23 listopada 2018 roku określiła sposób powołania i zadania pierwszej Rady Uczelni. Składać się ona będzie z 7 członków, a jej kadencja trwać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. Senat PWSZ w Nysie wybrał 6 członków Rady – 3 spośród członków wspólnoty uczelni i 3 z instytucji, z którymi uczelnia współpracuje. W skład Rady wchodzi również Przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Do zadań Rady należeć będą między innymi: uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady, zaopiniowanie projektu nowego Statutu PWSZ w Nysie, wskazywanie kandydatów na Rektora - po zaopiniowaniu przez Senat.

Według założeń Konstytucji dla Nauki, doświadczenie osób z innych branż może pomóc spojrzeć na cele i wyzwania, jakie stoją przed uczelnią wyższą, z zupełnie nowej perspektywy. Po dwóch latach funkcjonowania wybrana zostanie kolejna Rada Uczelni, która jako organ doradczy, odpowiadać będzie m.in.: za opiniowanie strategii uczelni, którą będzie przyjmował Senat PWSZ w Nysie, a także monitorowanie gospodarki finansowej uczelni.

Skład Rady Uczelni PWSZ w Nysie:

1. prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada – przedstawiciel PWSZ w Nysie
2. dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. PWSZ w Nysie – przedstawiciel PWSZ w Nysie
3. dr Monika Witt – przedstawiciel PWSZ w Nysie
4. mgr inż. Mieczysław Duraj – przedstawiciel Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej
5. mgr inż. Łukasz Majcher – przedstawiciel Schattdecor Sp. z o. o. w Głuchołazach
6. lek. med. Marek Szymkowicz – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
7. Dominika Michna – przewodnicząca Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie


 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik