Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Dyplomy Inżyniera dla studentów

Ponad 60 studentów Instytutu Nauk Technicznych PWSZ w Nysie odebrało dyplomy ukończenia studiów. Uroczystość odbyła się w Auli PWSZ w Nysie. Uroczystość poprowadził mgr inż. Jacek Tomasiak z-ca Dyrektora INT. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych prof. Włodzimierz Stanisławski oraz Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski.  

Tradycją uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu Nauk Technicznych jest prezentacja najlepszych prac dyplomowych. Tak też było i tym razem. Swoją pracę zaprezentował inż. Wojciech Jaśkiewicz - absolwent studiów stacjonarnych kierunku ZIP, nt. „Analiza konstrukcji i technologia wykonania wybranego elementu”, promotorem pracy był dr inż. Piotr Bernat. Z kierunku Informatyka pracę zaprezentował absolwent studiów stacjonarnych inż. Aleksander Sinkowski, a tematem pracy było Last adnventure – gra komputerowa 2D na silniku Unity 3D” pod kierunkiem dr. inż. Adama Sudoła.

W części artystycznej uroczystości na scenie Auli PWSZ w Nysie wystąpili studenci I roku jazzu i muzyki estradowej PWSZ w Nysie Maria Mańkowska, Weronika Siwecka i Juri Kulinycz przy akompaniamencie mgr Romana Hudaszka.

Po koncercie prowadzący ceremonię mgr inż. Jacek Tomasiak przedstawił najlepszych tegorocznych absolwentów kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji oraz informatyki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którym prof. Włodzimierz Stanisławski i dr inż. Mariusz Kołosowski wręczyli listy gratulacyjne.

Wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

  • Aleksandra Nowak – studia niestacjonarne zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • Krzysztof Wodecki – studia niestacjonarne ZIP,
  • Serhii Riznychuk - studia stacjonarne informatyka,
  • Mikołaj Rychel - studia stacjonarne informatyka,

Za bardzo dobre wyniki w nauce i miano wyróżniającego się absolwenta PWSZ w Nysie:

  • Klaudia Jaśkiewicz – studia stacjonarne ZIP,
  • Wojciech Jaśkiewicz – studia stacjonarne ZIP,
  • Krzysztof Krawczyk – studia niestacjonarne ZIP,
  • Paweł Kmiecik – studia stacjonarne ZIP,
  • Dariusz Marzec– studia stacjonarne informatyka,

Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie dyplomów ukończenia studiów inżynierom– absolwentom Instytutu Nauk Technicznych PWSZ w Nysie. Na zakończenie wszyscy absolwenci tradycyjnie rzucili birety w górę.

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik