Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Nyska Uczelnia przyśpiesza – zmiany w strategii rozwoju i bardzo dobre wyniki naboru

PWSZ w Nysie wprowadza strategię zrównoważonego rozwoju, odnotowuje również bardzo dobre wyniki rekrutacji na studia. 

Młodzież wybiera studia w Nysie

Wyniki tegorocznego naboru do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej napawają optymizmem, młodzież z województwa opolskiego wybiera studia w Nysie. PWSZ w Nysie cieszy się również zainteresowaniem młodych ludzi z całej Polski. W porównaniu do ubiegłego roku w I etapie naboru zanotowano większą liczbę kandydatów przyjętych na studia. Nyska Uczelnia uruchomiła w bieżącym roku 4 nowe specjalności: inżynieria zrównoważonego rozwoju na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, psychodietetyka na kierunku dietetyka, trener przygotowania motorycznego na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka. Uczelnia oferuje 12 kierunków i ponad 20 specjalności. Do wyboru kierunki medyczne, techniczne, ekonomiczne, społeczne, humanistyczne i artystyczne.

PWSZ w Nysie wprowadza do strategii rozwoju zapisy o zrównoważonym rozwoju

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie trwają przygotowania do wdrożenia innowacyjnego projektu „Sustainable University – PWSZ w Nysie”. Przypomnijmy, że Uczelnia będzie budować elektrownię fotowoltaiczną wraz ze stacjami ładowania samochodów i innych pojazdów na własnych parkingach. Senat PWSZ w Nysie uchwalił zmiany w Strategii Rozwoju na lata 2017-2020 wprowadzając zapisy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Uczelnia będzie propagować idę zrównoważonego rozwoju, w tym wdrażania modelu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym poprzez: stosowanie w Uczelni najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz włączenie treści z tego zakresu do programów kształcenia ustawicznego. We wrześniu PWSZ w Nysie przystąpi do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Władze PWSZ w Nysie podejmują wiele działań w związku z inwestycją firmy UMICORE w Nysie, związanej z branżą elektromobilności. Uczelnia rozwijać będzie współpracę w zakresie studiów dla potrzeb inwestora. Od października uruchomiona zostanie specjalność: inżynieria zrównoważonego rozwoju na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. W Uczelni planowane jest utworzenie Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju. PWSZ w Nysie przygotowuje się także do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015 oraz wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001:2018.

PWSZ w Nysie realizuje zapisy „Konstytucji dla Nauki”

Nyska Uczelnia przyjęła wszystkie kluczowe rozwiązania prawne zapisane w nowej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - „Konstytucji dla Nauki”. W bieżącym roku powołana została Rada Uczelni, uchwalono nowy Statut, nowy Regulamin Studiów, nowe Regulaminy: Pracy, Wynagradzania i Organizacyjny oraz dostosowano programy studiów do wymogów nowej ustawy. Przypomnijmy, że nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce przechodzą przemianę związaną z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. PWSZ w Nysie korzysta z narzędzi prawnych i swobody, jaką w zarządzaniu daje „Konstytucja dla Nauki”. Uczelnie otrzymały większą autonomię organizacyjną, statutową i finansową.
Wywiad z JM Rektorem PWSZ w Nysie, prof. Przemysławem Malinowskim w Radiu Opole w programie "Loża Radiowa"
na temat budowy elektrowni fotowoltaicznej i rekrutacji w PWSZ w Nysie.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik