NOWOŚĆ - inżynieria zrównoważonego rozwoju

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uruchomiła nową specjalność - inżynieria zrównoważonego rozwoju. Powstanie nowej specjalności ma związek z planowaną budową zakładu firmy UMICORE w nyskiej strefie ekonomicznej. Na potrzeby nowej specjalności utworzone zostaną nowe laboratoria wyposażone w najwyższej klasy aparaturę badawczą i dydaktyczną. W PWSZ w Nysie planowane jest utworzenie Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju jako jednostka świadcząca usługi badawcze i edukacyjne dla różnych podmiotów, firm oraz instytucji. Wyposażenie nowego Centrum oraz planowana do budowy elektrownia fotowoltaiczna posłużą m.in. do realizacji zajęć na specjalności związanej z elektro-mobilnością, innych projektów edukacyjnych oraz wdrażania idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Studenci kształcący się na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu. W pracowniach są m.in.: drukarki 3D, laser do grawerowania i wycinana. Jest także pięcioosiowy robot, którego można programować komputerowo do wykonywania rożnych zadań. W czasie studiów studenci mogą zapoznać się z automatyzacją produkcji, na wyposażeniu Instytutu Nauk Technicznych jest także ploter frezująco-grawerujący oraz najnowocześniejsze bezzałogowe statki powietrzne.

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwent kończący kierunek może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową. Może pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produkcji lub inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania czy technicznego przygotowania produkcji lub na stanowiskach pokrewnych, jak np. kontrola jakości, czy utrzymanie ruchu.

Program studiów obejmuje, oprócz zajęć dydaktycznych, praktykę zawodową i zajęcia realizowane we współpracy z wiodącymi na rynku przedsiębiorstwami.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik