Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

REGULAMIN WYBORCZY
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W NYSIE

 

Uchwała Nr 43/2015/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego Regulaminu wyborczego PWSZ w Nysie
(wraz z terminarzem czynności wyborczych)


REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie .pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyborczego PWSZ w Nysie .pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wyborczego PWSZ w Nysie .pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu Wyborczego PWSZ w Nysie .pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu Wyborczego PWSZ w Nysie .pdf

Załącznik nr 5 do Regulaminu Wyborczego PWSZ w Nysie .pdf

 

Komunikat Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
dotyczący wyborów kolegium elektorów wybierających Rektora i Prorektorów PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020

 

Studenci wybrani do Kolegium elektorów, do wyboru
Rektora i Prorektorów PWSZ w Nysie na kadencję 2016-2020

 

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ W NYSIE
dotyczący zmiany terminów wyborczych

 

KOMUNIKAT
KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ W NYSIE
z dnia 2 marca 2016 roku

 

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ w NYSIE z dnia 11 marca 2016 w sprawie wyników wyborów rektora PWSZ w Nysie   Komunikat o wyborze rektora.pdf

 

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ w NYSIE z dnia 15 marca 2016 o wskazaniu kandydatów na prorektorów PWSZ w Nysie   Komunikat o kandydatach na prorektorów.pdf

 

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ W NYSIE z dnia 1 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru prorektorów PWSZ w Nysie

 

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ W NYSIE z dnia 13 kwietnia 2016 roku

Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK