Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Visiting Professor w Instytucie Neofilologii

W dniach od 19 do 31 marca gościła w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Pani prof. dr hab. Alla Paslawska z Uniwersytetu Iwana Franka we Lwowie, Katedry Komunikacji Interkulturowej i Translatoryki. Pani profesor jest prezydentem Ukraińskiego Związku Nauczycieli Języka Niemieckiego i Germanistów. Obszarem badań Pani Profesor jest przede wszystkim językoznawstwo w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu lingwistyka kontrastywna, językoznawstwo porównawcze, słowotwórstwo, leksykologia, leksykografia, komunikacja interkulturowa i DaF.

Pani profesor, pierwsza Visiting Professor w historii PWSZ w Nysie, prowadziła zajęcia ze studentami wszystkich roczników filologii germańskiej z socjo- i pragmalingwistyki (lingwistyka tekstu), Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego - kurs zintegrowany i konwersacje. Zajęcia sprawiały zarówno studentom, jak i Pani Profesor dużo satysfakcji i zadowolenia. Miejmy nadzieję, że Panią prof. dr hab. Allę Paslawską będziemy jeszcze nie raz gościć w murach naszej Uczelni.

 
    
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK