Visiting Professor w Instytucie Neofilologii

W dniach od 19 do 31 marca gościła w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Pani prof. dr hab. Alla Paslawska z Uniwersytetu Iwana Franka we Lwowie, Katedry Komunikacji Interkulturowej i Translatoryki. Pani profesor jest prezydentem Ukraińskiego Związku Nauczycieli Języka Niemieckiego i Germanistów. Obszarem badań Pani Profesor jest przede wszystkim językoznawstwo w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu lingwistyka kontrastywna, językoznawstwo porównawcze, słowotwórstwo, leksykologia, leksykografia, komunikacja interkulturowa i DaF.

Pani profesor, pierwsza Visiting Professor w historii PWSZ w Nysie, prowadziła zajęcia ze studentami wszystkich roczników filologii germańskiej z socjo- i pragmalingwistyki (lingwistyka tekstu), Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego - kurs zintegrowany i konwersacje. Zajęcia sprawiały zarówno studentom, jak i Pani Profesor dużo satysfakcji i zadowolenia. Miejmy nadzieję, że Panią prof. dr hab. Allę Paslawską będziemy jeszcze nie raz gościć w murach naszej Uczelni.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik