Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego

Najmłodsi studenci mieli już okazję, wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy, przygotowanych przez dr. Ireneusza Barzieja z Instytutu Ratownictwa Medycznego i studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR, przygotować smaczne i zdrowe przekąski pod okiem dr Marty Misiarz z Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz dowiedzieć się, co to jest dźwięk i tor elektroakustyczny na zajęciach z mgr. Cezarym Wojciechowskim z Instytutu Jazzu. W najbliższym czasie uczestnicy dowiedzą się jak działa giełda, jak poradzić sobie z brudem oraz jak stworzyć własną grę komputerową.

Ideą projektu "Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w Nysie" jest rozbudzenie w dzieciach chęci do nauki przez realizację zajęć prowadzonych w innowacyjnej formule. Warsztaty, wykłady i laboratoria prowadzą wykładowcy z nyskiej Uczelni.

Projekt "Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w Nysie" realizowany jest w ramach Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Nyska Uczelnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o projekcie: www.ud.pwsz.nysa.pl

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK