PWSZ w Nysie patronem projektu na konserwację zabytków w gminie Pokój

Projekt pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim", w którym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jest partnerem, uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WO 5.3.1.
Projekt uzyskał najwyższą ocenę w tym naborze wniosków. Liderem wiodącym projektu jest gmina Pokój, zaś partnerami są PWSZ w Nysie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Wartość projektu: 3.800.000 zł, a kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 3.230.000 zł.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku.
PWSZ w Nysie przeprowadzi konserwację zabytków architektury na terenie parku w Pokoju.

Konserwacji i pracom odtworzeniowym poddane będą:

  1. Elementy postumentu księcia Wilhelma von Wurttemberg,
  2. Neogotycki obelisk,
  3. Posąg Wenus - prace konserwatorskie,
  4. Posąg Diany,
  5. Śpiący lew,
  6. Waza,
  7. Kolumna Germania (kolumna triumfalna z orłem),
  8. Muza koronująca króla Wilhelma,
  9. Dwie rzeźby: postać kobiety i mężczyzny.

Biuro Projektów i Programów

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik