VII posiedzenie Rady Biznesu

W dniu 8 czerwca 2017 roku w PWSZ w Nysie odbyło się VII posiedzenie Rady Biznesu, w skład której wchodzą przedstawiciele firm z powiatu nyskiego oraz przedstawiciele Uczelni.

Wprowadzenie nowego sposobu finansowania uczelni wyższych, program 5-ciu dodatkowych kompetencji absolwentów, wprowadzenie piątego poziomu kształcenia, raport z badania postaw przedsiębiorczych u studentów, projekt pilotażowy praktyk studenckich oraz uruchomienie nowej firmy w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie - to główne zagadnienia VII spotkania Rady Biznesu. W obradach uczestniczyli:

 1. Elżbieta Bodnar - Dyrektor Banku Pekao S.A.,
 2. dr inż. Piotr Chwastyk - Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie,
 3. doc. dr Tomasz Drewniak - Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie,
 4. Jacek Dudkowski - Prezes Fabryki Armatur "Głuchołazy" S.A.,
 5. Antoni Hasenbeck - Prezes Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Regionu,
 6. Wiesław Kos - Starszy specjalista ds. zarządzania środkami finansowymi w ING Banku Śląskim S.A.,
 7. Bartłomiej Kozak - Kierownik Działu Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego PWSZ w Nysie,
 8. Zbigniew Kwapisz - Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Nyskich,
 9. Grzegorz Lach - Prezes Przedsiębiorstwa Informatycznego BITCOMPUTER,
 10. 0Gabriela Lamch - Prezes Grupy Otmuchów,
 11. Łukasz Majcher - Dyrektor Schattdecor Sp. z o.o.,
 12. Zbigniew Majka - Prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej,
 13. Grażyna Oleksy - Dyrektor Banku Zachodniego WBK S.A.,
 14. Małgorzata Pliszka - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie,
 15. Czesław Woźniak - Współwłaściciel Zakładu Cukierniczego "Wacuś".

Tematem przewodnim spotkania Rady Biznesu było uruchamianie w Uczelni programu 5-ciu dodatkowych kompetencji absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, które ma na celu przygotowanie studentów do aktywnego wejścia na rynek pracy, jako bardzo dobrych specjalistów, kształconych na potrzeby gospodarki. Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, przedstawił szczegółowo każdy z pięciu elementów programu, odnosząc się do możliwości współpracy z biznesem. Kolejnym omówionym przez Pana Prorektora tematem było wprowadzenie nowego sposobu finansowania uczelni wyższych według wprowadzonego podziału na uczelnie: dydaktyczne, dydaktyczno-naukowe oraz naukowe.

Następnie odbyła się prezentacja utworzonego przez studentkę Instytutu Finansów, Panią Izabelę Boroń, Centrum Kynologicznego - DogoSfera. Centrum działa ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie. Prezentacja została wysoko oceniona przez członków Rady Biznesu, którzy udzieli wielu cennych porad właścicielce firmy.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez mgr. inż. Bartłomieja Kozaka - kierownika Działu Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego PWSZ w Nysie, wyników przeprowadzonego badania postaw przedsiębiorczych wśród studentów PWSZ w Nysie oraz postępu z realizacji projektu pilotażowego płatnych praktyk studenckich.

W związku z ciągłym dostosowywaniem się Uczelni do potrzeb lokalnej gospodarki, Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie Pan dr inż. Piotr Chwastyk, omówił plany uruchomienia w Uczelni piątego poziomu kształcenia, mającego na celu kształcenie specjalistów posiadających umiejętności w zawodach technicznych, niezbędne do pracy w lokalnych firmach.

Na zakończenie przedstawiony został program seminarium popularno-naukowego dotyczącego możliwości rozwoju mikro i małych firm w regionie nyskim, które organizowane jest wspólnie przez Bank Pekao S.A. i PWSZ w Nysie. Kolejne spotkanie Rady Biznesu zaplanowano na III kwartał 2017 roku.

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik