Wizyta pracowników PWSZ w Nysie w University of Prishtina w ramach programu ERASMUS+

Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odwiedzili zaprzyjaźnioną uczelnię partnerską University of Pristina w Kosowie. W wyjeździe brali udział: dr inż. arch. Piotr Opałka z Instytutu Architektury i Urbanistyki, mgr Paulina Sołtys z Biura Karier oraz inż. Łukasz Gadomski z Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków, którzy mieli przyjemność spotkać się z władzami Uczelni oraz osobami odpowiedzialnymi za realizację współpracy z PWSZ w Nysie, w tym również wymianę studentów i kadry administracyjnej oraz dydaktycznej. Mobilność została zrealizowana w ramach programu Erasmus+ akcja KA 107.

Głównym celem spotkania było omówienie zasad ogólnej współpracy obu Uczelni, zasad realizacji programu Erasmus+, procedur i dokumentów związanych z realizacją programu. W ramach delegacji odbyło się spotkanie z pracownikami Biura Współpracy Międzynarodowej: Luminije Bajrami oraz Labinotem Hajdarim, na którym omówiono zasady działania tamtejszego Biura Współpracy Międzynarodowej oraz ogólne regulacje i przepisy dotyczące wymiany studentów, które są realizowane nie tylko w ramach programu ERASMUS +.

Kolejne spotkanie miało miejsce u pani Wicerektor do spraw współpracy międzynarodowej i zapewnienia jakości - prof. Teuta A. Pustina-Krasniqi, na którym omówiono zasady działania oraz dobre praktyki stosowane na obu uczelniach. Pani Wicerektor wyraziła nadzieję na zwiększenie intensywności współpracy między nyską Alma Mater a Univeristy of Prishtina, tak w przypadku studentów, jak i pracowników naukowych obu instytucji.

Kolejnego dnia wizyty w Prishtinie odbyło się spotkanie z Rektorem uczelni Panem Prof. Marjanem Demą. W czasie spotkania rozmawiano o obecnej współpracy z PWSZ w Nysie. Została poruszona kwestia organizacji przyjazdu kolejnych studentów z Univeristy of Prishtina w roku akademickim 2017/18 oraz pierwszej mobilności studenta z kierunku język biznesu angielski PWSZ w Nysie do Prishtiny. Ważną omówioną kwestią obu partnerskich instytucji było poszerzenie współpracy o dodatkowe kierunki znajdujące się w ofercie naukowej obu uczelni.

Dalszy harmonogram spotkań przewidywał wizytę u Dyrektora Instytutu Architektury. Podczas wizyty omówiono dotychczasową współpracę między kierunkami architektura i urbanistyka na obu uczelniach. W czasie spotkania reprezentant Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie - Pan dr Piotr Opałka, wypowiadał się o programach nauczania w obu jednostkach oraz możliwości realizacji wymiany studenckiej w ramach podpisanej umowy bilateralnej. Zaprezentowano także osiągnięcia instytutu Architektury i Urbanistyki oraz program Double Diploma realizowany w naszej Uczelni od 10 lat we współpracy z BTU Cottbus. Podjęto rozmowy na temat przygotowania wspólnych konferencji naukowych i warsztatów studenckich.

W ramach wizyty odbyło się także spotkanie z pracownikiem Biura Karier, które dotyczyło badania losów absolwentów na obu uczelniach oraz oferowanych programów aktywizacji absolwentów na rynku pracy w Polsce i w Kosowie. Została przedstawiona oferta kursów i szkoleń zwiększających atrakcyjność studentów i absolwentów na rynku pracy w Kosowie, przedstawiono w jaki sposób tamtejsze Biuro Karier nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami, aby mieć atrakcyjne oferty współpracy dla studentów i absolwentów Univeristy of Prishtina.

W ramach wyjazdu nasi pracownicy uczestniczyli też w podróży studyjnej do Mitrovica-Prizren.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik