Powiększamy grono profesjonalistów w regionie, w Polsce i na świecie

Tegoroczne obrony jeszcze trwają, ale swoje prace licencjackie i inżynierskie obroniło już ponad 400 absolwentów. PWSZ w Nysie wykształciła łącznie ponad 12 tys. profesjonalistów w wielu dziedzinach.

Absolwenci PWSZ w Nysie postrzegani są jako pracownicy dobrze przygotowani do wykonywania wybranego zawodu. To zasługa zarówno profesjonalnej kadry - specjalistów w swoich dziedzinach, jak i praktyk zawodowych w trakcie studiów. Głównym zadaniem PWSZ w Nysie jest najlepsze przygotowanie absolwentów do zawodu i stymulowanie rozwoju regionu. Nyska Uczelnia zapewnia swoim studentom zapoznanie się z wybranym zawodem nie tylko w formie praktyk w Polsce i za granicą. Dużym zainteresowaniem cieszą się także dodatkowe projekty i programy skoncentrowane na aktywnym udziale studentów w działaniach firm.

Sukces edukacyjny wynika również z bardzo dobrej współpracy PWSZ w Nysie z przedsiębiorcami z wielu branż. Pozwala to na bieżąco dostosowywać programy kształcenia do potrzeb rynku. Dzięki temu absolwenci PWSZ w Nysie są cenionymi pracownikami. Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych prof. Włodzimierz Stanisławski wskazuje, że "studia stanowią milowy krok w kierunku profesjonalnego przygotowania do zawodu, a współpraca z firmami pozwala na uzyskanie profesjonalnych umiejętności i kompetencji w różnych obszarach". Dyrektor Instytutu Ratownictwa Medycznego prof. Krystyn Sosada podkreśla, że "pracodawcy doceniają naszych absolwentów za kompetencje i umiejętność działania w każdych warunkach". Zdaniem Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. Tomasza Malczyka "nasi absolwenci są w pełni przygotowani, aby z sukcesem posłużyć się zdobytą podczas studiów wiedzą praktyczną i dalej kontynuować naukę zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Jednocześnie wymiernie sprawdzają się na zawodowym rynku, a co najważniejsze, są zadowoleni z wybranego kierunku kształcenia w PWSZ w Nysie".

Potwierdzają to wyniki badań losów absolwentów, corocznie przeprowadzane przez Biuro Karier PWSZ w Nysie. 91% absolwentów uważa, że wiedza zdobyta na studiach jest przydatna w ich przyszłej pracy zawodowej, a 83% wybrałaby PWSZ w Nysie, gdyby mieli wybierać uczelnię ponownie. Absolwenci bardzo dobrze ocenili także swój kierunek studiów - aż 80% z nich dokonałoby tego samego wyboru, gdyby mogli uczynić to ponownie.

Życzymy naszym absolwentom wielu sukcesów zawodowych i prywatnych. Trzymamy kciuki za rozwój, awanse i satysfakcję z wybranego zawodu. I serdecznie zapraszamy na wykłady otwarte, kursy, studia podyplomowe i kolejne kierunki studiów.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik