Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Absolwenci pielęgniarstwa PWSZ w Nysie zarabiają najlepiej

Ukazały się wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów polskich uczelni. Najwyższe zarobki w Polsce (wynagrodzenie ogółem) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej osiągnęli absolwenci pielęgniarstwa w PWSZ w Nysie (studia niestacjonarne I stopnia). Absolwenci naszego pielęgniarstwa niestacjonarnego II stopnia sklasyfikowani zostali na 8. miejscu w Polsce.

W ocenie wynagrodzenia w stosunku do średnich zarobków w powiecie zamieszkania nasi absolwenci pielęgniarstwa zajęli pozycję drugą (studia niestacjonarne II stopnia), ósmą (studia niestacjonarne I stopnia) i dziesiątą (studia stacjonarne II stopnia). 

Badanie ELA pokazuje, jak odnalazły się na rynku pracy osoby, które ukończyły studia magisterskie w 2017 roku. Do oceny sytuacji ekonomicznej absolwentów, ELA używa względnego wskaźnika zarobków (WWZ). Określa on relację średnich zarobków absolwentów danego kierunku do średnich zarobków w ich powiatach zamieszkania. Pozwala to porównać efektywność zarobkowania absolwentów na znacznie różniących się od siebie lokalnych rynkach pracy, a także ich zmiany w czasie. System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA jest tworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik