Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Współpraca z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

11 kwietnia miało miejsce otwarcie nowej siedziby Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. W uroczystości uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Pan Antoni Konopka; Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego - Pan Bogusław Wierdak; Członek Zarządu Powiatu Nyskiego - Pani Alina Baran; Wiceburmistrz Nysy - Pan Marek Rymarz oraz dyrektorzy nyskich szkół.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie reprezentował doc. dr Tomasz Drewniak - Prorektor ds. nauki i rozwoju, który w swoim wystąpieniu przedstawił efekty współpracy PWSZ w Nysie z nyską filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej: dostępność bogatego księgozbioru dla studentów Uczelni, wspólną realizację akcji pn. "Przedszkolak ratuje" oraz program kompetencji językowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzony przez studentów Instytutu Neofilologii.

Zapraszamy naszych studentów do korzystania z zasobów biblioteki, mieszczącej się teraz przy ul. Kościuszki 10.

Zdjęcia: UM w Nysie

 
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK