Władze PWSZ w Nysie na Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki

Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski będzie reprezentował Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie na Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki w Gdańsku.

Konferencja pt. "Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian" odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w dniach 26 i 27 kwietnia.

Celem konferencji będzie m.in. dyskusja nad wyższym szkolnictwem zawodowym. Rozstrzygnięć wymaga pożądany kształt takich uczelni, ich kierunek rozwoju, mechanizmy finansowania i powiązania z regionalnym rynkiem pracy.

Innym obszarem wymagającym rozstrzygnięć jest zasadność zróżnicowania typów uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę. Rozstrzygnięcia wymaga, czy taki kierunek zmian jest pożądany oraz w oparciu o jakie kryteria i mechanizmy należały takie zmiany wprowadzać. Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce oraz czy podział ten ma być trwały, czy kolejne uczelnie mogą starać się o awans do elity.

Ważną kwestią jest również miejsce w nowym systemie Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych. Uczestnicy konferencji będą zastanawiać się nad modelem ich organizacji, zadaniami i finansowaniem oraz ich relacjami z uczelniami z jednej strony, a sektorem gospodarki z drugiej.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik