Senat PWSZ w Nysie przyjął "Program pięciu dodatkowych kompetencji"

W piątek, 26 maja 2017 r., odbyło się 110. posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. W trakcie obrad omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Uczelni oraz przyjęto "Program pięciu dodatkowych kompetencji" uzyskiwanych przez studentów PWSZ w Nysie.

Program ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności absolwentów PWSZ w Nysie na rynku pracy i obejmuje:

  1. Wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej. Studenci wybranych kierunków studiów, w ramach zajęć programowych, zapoznają się z tematyką wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w ich przyszłej pracy zawodowej. Kurs pilotażu bezzałogowych statków powietrznych dla wszystkich chętnych studentów PWSZ w Nysie.
  2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. W planach studiów wszystkich kierunków studiów przewidziano zajęcia warsztatowe z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia poprowadzą profesjonaliści, którzy odnieśli sukces w biznesie.
  3. Zwiększony wymiar języków obcych. Wszyscy chętni studenci będą mogli poszerzyć swoje kompetencje językowe w ramach dwóch dodatkowych semestrów nauki wybranego języka obcego.
  4. Wyjazdy studyjne. Studenci ostatniego roku studiów wezmą udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych, wizytach w wiodących instytucjach i firmach oraz konferencjach naukowych. Wyjazdy te umożliwią studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami rynkowymi przed wejściem na rynek pracy.
  5. Pierwszą pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym. Wszyscy studenci w ramach programów kształcenia odbędą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym naciskiem na zagrożenia związane z wykonywanym zawodem oraz w ratownictwie drogowym. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów medycyny ratunkowej.

 








REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik