Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

STATUT
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W NYSIE

z dnia 13.01.2012 r.

Pismo Okólne 3/2012 w sprawie Statutu .pdf

STATUT Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie .pdf

Załącznik nr 1 do Statutu PWSZ w Nysie .pdf

Załącznik nr 2 do Statutu PWSZ w Nysie .pdf

Uchwała Nr77/2011/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Nysie

Uchwała Nr9/2012/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Nysie

Uchwała Nr25/2012/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Nysie

Uchwała Nr14/2013/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Nysienowy REGULAMIN STUDIÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W NYSIE

obowiązuje od dnia 1.10.2012

PISMO OKÓLNE 12/2012 .pdf

NOWY REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie .pdf

opis do nowego REGULAMINU STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie .pdf

REGULAMIN WYBORCZY
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W NYSIE

Pismo Okólne 4/2012 w sprawie Regulaminu wyborczego .pdf

REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie .pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyborczego PWSZ w Nysie .pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wyborczego PWSZ w Nysie .pdf


Uchwała Nr 77/2011/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 27 września 2012 roku

 

STRATEGIA na lata 2013-2016
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W NYSIE

Załącznik do Uchwały Nr 31/2012/2013 Senatu PWSZ w Nysie z 22.03.2013 r. .pdf

Pismo okólne 6/2013 .pdf
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK