Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 27/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 30.06.2016 r.
w sprawie modyfikacji organizacji roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Rok akademicki trwa od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r. i obejmuje:
a) semestr zimowy, w tym  
- zajęcia programowe
01.10.2016 - 29.01.2017
- wakacje zimowe
22.12.2016 - 01.01.2017
- sesja egzaminacyjna zimowa
30.01.2017 - 12.02.2017
- zaliczenie semestru
12.02.2017
   
b) przerwa międzysemestralna
13.02.2017 - 15.02.2017
 
c) semestr letni, w tym:
- zajęcia programowe
16.02.2017 - 14.06.2017
- wakacje wiosenne
12.04.2017 - 18.04.2017
- sesja egzaminacyjna letnia
16.06.2017 - 30.06.2017
 
- wakacje letnie wraz z praktykami
w tym sesja egzaminacyjna jesienna
01.07.2017 - 30.09.2017
01.09.2017 - 14.09.2017
- zaliczenie semestru
30.09.2017
   

§ 2

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  • dzień studenta PWSZ w Nysie,
    - 31.10.2016 r.,
    - 02.05.2017 r.

§ 3

  1. Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjne do opracowania i podania do wiadomości studentów szczegółowego planu i rozkładu zajęć w roku akademickim 2016/2017.
  2. Plany i rozkłady zajęć winny być ogłoszone na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
§ 4


Za sprawne i terminowe wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów oraz kierownicy studium.
Całość prac związanych z organizacją roku akademickiego 2016/2017 nadzoruje i koordynuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 r.

Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK