Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 27/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 30.06.2016 r.
w sprawie modyfikacji organizacji roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Rok akademicki trwa od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r. i obejmuje:
a) semestr zimowy, w tym  
- zajęcia programowe
01.10.2016 - 29.01.2017
- wakacje zimowe
22.12.2016 - 01.01.2017
- sesja egzaminacyjna zimowa
30.01.2017 - 12.02.2017
- zaliczenie semestru
12.02.2017
   
b) przerwa międzysemestralna
13.02.2017 - 15.02.2017
 
c) semestr letni, w tym:
- zajęcia programowe
16.02.2017 - 14.06.2017
- wakacje wiosenne
12.04.2017 - 18.04.2017
- sesja egzaminacyjna letnia
16.06.2017 - 30.06.2017
 
- wakacje letnie wraz z praktykami
w tym sesja egzaminacyjna jesienna
01.07.2017 - 30.09.2017
01.09.2017 - 14.09.2017
- zaliczenie semestru
30.09.2017
   

§ 2

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  • dzień studenta PWSZ w Nysie,
    - 31.10.2016 r.,
    - 02.05.2017 r.

§ 3

  1. Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjne do opracowania i podania do wiadomości studentów szczegółowego planu i rozkładu zajęć w roku akademickim 2016/2017.
  2. Plany i rozkłady zajęć winny być ogłoszone na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
§ 4


Za sprawne i terminowe wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów oraz kierownicy studium.
Całość prac związanych z organizacją roku akademickiego 2016/2017 nadzoruje i koordynuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 r.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik