Współpraca PWSZ w Nysie ze szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Nyskiego

7 kwietnia miało miejsce spotkanie Władz PWSZ w Nysie z Władzami Powiatu Nyskiego reprezentowanymi przez Pana Czesława Biłobrana - Starostę i Pana dr. inż. Piotra Woźniaka - Wicestarostę oraz z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych: Panią Alicją Gajek - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie, Panią Marzeną Grubiak - dyrektorem Zespołu Szkół w Głuchołazach, Panią Izabelą Kurowską - pedagogiem szkolnym z Zespołu Szkół w Głuchołazach, Panem Tomaszem Jazienickim - dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, Panią Małgorzatą Makaryk - dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Carolinum w Nysie, Panem Henrykiem Mamalą - dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, Panią Martyną Nakonieczny - dyrektorem Zespołu Szkół w Paczkowie, Panem Leszekiem Podrucznym - dyrektorem Zespołu Szkół w Otmuchowie, Panią Izabelą Żukowską - dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Nysie.

Prof. Przemysław Malinowski, Rektor PWSZ w Nysie przedstawił zakres działalności, bazę materialną i dydaktyczną Uczelni oraz możliwości współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, z wykorzystaniem różnorodnych zasobów PWSZ w Nysie.

Doc. dr Tomasz Drewniak, Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie zaprezentował plan kontynuacji i rozwoju współpracy w obszarze działań naukowych, dydaktycznych i kulturotwórczych.
Dr inż. Piotr Chwastyk, Dyrektor RCTWiTI przedstawił podstawowe informacje związane z działalnością Biura Projektów i Programów oraz zakres dotychczasowej współpracy Biura ze szkołami z gminy Nysa w zakresie realizacji wspólnych projektów. Dyrektor RCTWiTI przedstawił możliwości dofinansowania przedsięwzięć dla uczniów, jak i kadry dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych.
Mgr Dagmara Bojda, reprezentująca Biuro Współpracy Międzynarodowej, zaproponowała współpracę na arenie międzynarodowej, w tym pomoc w znalezieniu partnerów do projektów składanych przez szkoły. Dr inż. Mariusz Kołosowski, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Nysie przedstawił ogólne założenia reformy szkolnictwa wyższego, z uwzględnieniem aspektów związanych z V poziomem kształcenia.
W trakcie dyskusji Pan Czesław Biłobran, Starosta Powiatu Nyskiego, podkreślił możliwości, jakie daje młodzieży ponadgimnazjalnej kontakt ze środowiskiem akademickim. Zaproponował także wypracowanie rozwiązania systemowego współpracy integrującej potencjał Uczelni z potencjałem szkół ponadgimnazjalnych oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.
W czasie otwartej dyskusji ustalono, że zarówno szkoły ponadgimazjalne, jak i Uczelnia będą dążyć do wypracowania długoterminowej strategii współpracy. Dyrektorzy zadeklarowali aktywny udział młodzieży i nauczycieli w wydarzeniach organizowanych przez PWSZ w Nysie.

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik