Profesor Artur Horbovyy prowadzi wykłady w PWSZ w Nysie

Profesor Artur Horbovyy w ramach programu Visiting Professors prowadził zajęcia w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instytucie Nauk Technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
Pan Profesor jest Prorektorem ds. naukowo-pedagogicznych i współpracy międzynarodowej, Dyrektorem Instytutu Współpracy Międzynarodowej oraz Prac Naukowo-Projektowych w Akademii Zarządzania Municypalnego w Kijowie.
Pan Profesor jest Absolwentem Honorowym Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego, autorem 206 publikacji w ukraińskich i zagranicznych czasopismach naukowych, 1 podręcznika zatwierdzonego przez Ministerstwo Rolnictwa, 4 monografii, 39 podręczników, 2 z nich (wyróżnione) przez MEN, 13 patentów.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mieli okazję wysłuchać wykładu pt. "Bezpieczeństwo ekonomiczne". Wykład spotkał się z bardzo żywym zainteresowaniem studentów.
Wykład pt. "Zarządzanie produkcją i usługami" prowadzony dla studentów I roku zarządzania i inżynierii produkcji został bardzo wysoko oceniony przez słuchaczy. Dla studentów ciekawym doświadczeniem było poznanie spojrzenia na funkcje zarządzania z perspektywy naukowca z zagranicy.

Kolejne wykłady prowadzone będą w terminie 8-12 maja 2017 r.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik