Seminarium: "Rozwój przedsiębiorczości w regionie nyskim"

Przedsiębiorcy, samorządowcy i mieszkańcy regionu nyskiego uczestniczyli w dniu 21 czerwca w seminarium pt. "Rozwój przedsiębiorczości w regionie nyskim", którego organizatorami byli Bank Pekao S.A. w Nysie i Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie.

Celem spotkania było przedstawienie raportu, opracowanego przez ekspertów z Banku Pekao S.A., o sytuacji mikro i małych firm, ze szczególnym uwzględnieniem regionu nyskiego, jak również wymiana praktycznych informacji dotyczących możliwości wsparcia rozwoju firm poprzez instrumenty finansowe oraz instrumenty rynku pracy.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie - Rektor PWSZ w Nysie oraz Pan Marian Drymluch - Dyrektor Zarządzający Regionu Dolnośląskiego Banku Pekao S.A.

Następnie "Raport o sytuacji mikro i małych Firm w 2016 r." ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego omówiła Pani Agnieszka Michalik - Główny specjalista w Departamencie Klienta Biznesowego Centrali Banku Pekao S.A. Po prezentacji raportu uczestnicy zapoznali się z szerokim wachlarzem instrumentów finansowych w bankowości, wspierających rozwój mikro i małych firm, które przedstawiła Pani Elżbieta Bodnar - Dyrektor Banku Pekao S.A. w Nysie.

Możliwości wsparcia rozwoju mikro i małych firm przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, to kolejny temat, który w ramach seminarium został zaprezentowany przez Panią Agatę Łanicę - Kierownika Działu Przyjmowania i Oceny Projektów w OCRG.

Pani Małgorzata Pliszka - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie bardzo dokładnie omówiła instrumenty rynku pracy wspierające mikro i małych przedsiębiorców. Przedstawiła najnowsze dane dotyczące struktury bezrobocia w powiecie nyskim oraz dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy.

Pan Bogdan Wyczałkowski - Prezes Agencji Rozwoju Nysy przedstawił możliwości wsparcia nowopowstających firmy przez Inkubator Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Nysy. Zapoznał uczestników z zakresem usług, jakie są oferowane przez Nyski Inkubator Przedsiębiorczości oraz przedstawił możliwości, jakie dla młodych przedsiębiorców niesie współpraca miejskiego inkubatora z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie.

O szeroko rozwiniętej współpracy mówił dr inż. Piotr Chwastyk - Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie, który przedstawił ofertę wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie i funkcjonujące w jego strukturze działy, podkreślając przy tym bardzo mocno korelację działań Centrum z działaniami instytucji partnerskich z regionu.

Pan Maciej Janisz - reprezentujący Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie, przestawił zebranym informacje na temat możliwości wsparcia rozwoju firm przez wykorzystanie funduszy unijnych.

Na zakończenie spotkania prowadzący seminarium mgr inż. Bartłomiej Kozak - Kierownik Działu Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego PWSZ w Nysie dokonał podsumowania seminarium, które zdaniem zarówno organizatorów, jak i uczestników, stworzyło bardzo dobrą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń ludzi biznesu oraz przedstawicieli wspierających ich instytucji. Niezwykle cennym elementem spotkania była możliwość prowadzenia bezpośrednich rozmów pomiędzy prelegentami i zaproszonymi uczestnikami, potencjalnymi beneficjentami przedstawionych propozycji. Dzięki przyjętej formule przedsięwzięcia, w jednym miejscu i czasie zainteresowani przedsiębiorcy mogli uzyskać szereg informacji przydatnych dla dalszego rozwoju swojego biznesu.

Organizatorzy oraz partnerzy wydarzenia wyrazili chęć podejmowania dalszych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie nyskim.

Partnerami w organizacji wydarzenia byli:

  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,
  • Powiatowy Urząd Pracy w Nysie,
  • Agencja Rozwoju Nysy,
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie.

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik