Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Dnia 1 lutego dr inż. Piotr Bernat - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW spotkał się w Muzeum Powiatowym w Nysie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nysy.

Pan doktor w trakcie wystąpienia omówił aktualne trendy kulinarne w formie propozycji skierowanych do słuchaczy. Okazało się, że słuchacze UTW Nysa realizują na co dzień, większość z dziesięciu przedstawionych propozycji i są trendy.

Temat był tak ciekawy, a dyskusja ożywiona, że będzie on kontynuowany na kolejnym spotkaniu, jeszcze w lutym. Wówczas omawiane zagadnienia zostaną poszerzone o aktualne wytyczne dietetyczne, których efektem mają być zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia.

Po wykładzie swoją najnowszą książkę kulinarną promował ks. dr hab. Andrzej Hanich. To już kolejna książka kucharska z oryginalnymi przepisami przygotowana przez tego autora. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę czasową pt. „Stoliczku nakryj się - jak jadali nasi przodkowie” przygotowaną przez Nyskie Muzeum. Po wystawie uczestników oprowadzała jej kurator Pani mgr Adriana Zalewska.

 
        
    
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK