Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

13 marca 2017 r. słuchacze NUTW uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez dr. inż. Piotra Bernata - Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie ds. współpracy z UTW.

Pan dr P. Bernat przypomniał, że główne cele działalności UTW to: "a) edukacja seniorów przez zaspokajanie różnorakich potrzeb, b) rozwój intelektualny, psychiczny, fizyczny i duchowy oraz c) podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.

Przedstawił też propozycje żywieniowe na 2017 rok. Omówił aktualną piramidę żywieniową i zalecenia związane z występowaniem ryzykiem osteoporozy i sposoby jego ograniczania. Ważne jest to, by gotować w domu osobiście, a jeszcze lepiej wspólnie z zaproszonymi gośćmi, np. z wnukami. Trzeba pamiętać o tym, by od najmłodszych uczyć dzieci zasad zdrowego żywienia.

Na koniec pan dr P. Bernat razem ze słuchaczami opracował 10 zaleceń zdrowego stylu życia. Były tam zalecenia obejmujące stan zdrowia, aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, ale też to czego należy się wystrzegać. W czasie spotkania słuchacze aktywnie włączali się do dyskusji mówiąc o swoich zwyczajach żywieniowych czy o tym jak zachęcić wnuki do wspólnego przygotowywania posiłków.

Dziękuję za ciepłe przyjęcie i miłą konstruktywną atmosferę współpracy w trakcie wykładu. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych wykładach.

Piotr Bernat

 
        
    
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK