Jubileusz X-lecia Noworudzkiego UTW

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, podczas uroczystości obchodów X-lecia Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentowali doc. dr Tomasz Drewniak - Prorektor ds. nauki oraz dr inż. Piotr Bernat - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Pani Karolina Popiel, założycielka i prezes UTW w Nowej Rudzie, została wyróżniona Dyplomem Honorowego Rektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie oraz z wielkim wzruszeniem i nieukrywaną satysfakcją przywdziała na czas uroczystości togę rektorską. Wśród zaproszonych gości byli także: europoseł - Lidia Geringer de Odenberg, senator - Jarosław Duda, wicemarszałek Sejmu RP - Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka - Monika Wielichowska, poseł - Sławomir Piechota, starosta powiatu kłodzkiego - Maciej Awiżeń, burmistrz Nowej Rudy - Tomasz Kiliński oraz przedstawiciele Trzeciego Wieku z województwa dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Noworudzki UTW zrzesza 126 słuchaczy, współpracuje z uniwersytetami z województwa dolnośląskiego i opolskiego, a patronat naukowy nad działaniami uniwersytetu sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Noworudzki UTW pod kierownictwem Pani Karoliny Popiel stał się instytucją o znaczącym oddziaływaniu regionalnym i ponadregionalnym w zakresie społecznej, edukacyjnej, kulturowej i ruchowej aktywizacji seniorów.

Obchody X-lecia Noworudzkiego UTW miały miejsce w dniu 22 kwietnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.

Link do relacji z uroczystości:
http://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/62898,jubileusz-x-lecia-uniwersytetu-iii-wieku-w-nowej-r

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik