Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Jubileusz X-lecia Noworudzkiego UTW

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, podczas uroczystości obchodów X-lecia Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentowali doc. dr Tomasz Drewniak - Prorektor ds. nauki oraz dr inż. Piotr Bernat - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Pani Karolina Popiel, założycielka i prezes UTW w Nowej Rudzie, została wyróżniona Dyplomem Honorowego Rektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie oraz z wielkim wzruszeniem i nieukrywaną satysfakcją przywdziała na czas uroczystości togę rektorską. Wśród zaproszonych gości byli także: europoseł - Lidia Geringer de Odenberg, senator - Jarosław Duda, wicemarszałek Sejmu RP - Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka - Monika Wielichowska, poseł - Sławomir Piechota, starosta powiatu kłodzkiego - Maciej Awiżeń, burmistrz Nowej Rudy - Tomasz Kiliński oraz przedstawiciele Trzeciego Wieku z województwa dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Noworudzki UTW zrzesza 126 słuchaczy, współpracuje z uniwersytetami z województwa dolnośląskiego i opolskiego, a patronat naukowy nad działaniami uniwersytetu sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Noworudzki UTW pod kierownictwem Pani Karoliny Popiel stał się instytucją o znaczącym oddziaływaniu regionalnym i ponadregionalnym w zakresie społecznej, edukacyjnej, kulturowej i ruchowej aktywizacji seniorów.

Obchody X-lecia Noworudzkiego UTW miały miejsce w dniu 22 kwietnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.

Link do relacji z uroczystości:
http://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/62898,jubileusz-x-lecia-uniwersytetu-iii-wieku-w-nowej-r

 
        
        
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK