Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Spotkanie w Prudnickim Domu Kultury

29 maja w Prudnickim Domu Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z młodzieżą licealną z I LO im. Adama Mickiewicza w Prudniku oraz seniorami skupionymi w dwóch Uniwersytetach Trzeciego Wieku z Prudnika. W spotkaniu wziął udział Starosta Prudnicki - Pan Radosław Roszkowski.

Spotkanie zatytułowane "PWSZ w Nysie- życie Uczelni, współpraca międzynarodowa" poświęcone było omówieniu codziennego życia Uczelni. Uczestnicy uzyskali informacje o procesie dydaktycznym, możliwościach wyjazdu studentów w PWSZ w Nysie na studia zagraniczne oraz o działalności naukowej, związanej z organizacją konferencji naukowych skierowanych do społeczności lokalnych, a poświęconych aktualnym problemom. Największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie studentów zagranicznych studiujących w PWSZ w Nysie. Sadząc po ożywionej dyskusji, jaka się wywiązała takie spotkania są bardzo potrzebne.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie reprezentowali: dr inż. Piotr Bernat - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW, dr Agata Krycia-Chomińska - Biuro Promocji oraz mgr Dagmara Bojda - Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz studenci zagraniczni: Panowie Ujjwal Sudhirkumar Lal, Prabhakar Rama Sonwane, Pradnyanand T. Jondhale z Indii, którzy studiują w PWSZ w Nysie na specjalności język biznesu angielski.

 
        
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK