Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Zakończenie roku akademickiego w UTW Nysa

12 czerwca Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J. Kozarzewskiego w Nysie zakończył rok akademicki 2016/2017.

Uczelnię podczas uroczystości reprezentowali Pan doc. dr Tomasz Drewniak, Prorektor ds. nauki i rozwoju oraz Pan dr inż. Piotr Bernat, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW. Wśród zaproszonych gości byli Pan Janusz Sanocki poseł na Sejm oraz Pan Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy, a także dyrektorzy współpracujących placówek oraz dyrektorzy szkół. W uroczystości udział wzięli wykładowcy, sympatycy i słuchacze UTW w Nysie.

Pani Michalina Danuta Podgórni, Prezes UTW Nysa podziękowała za współpracę osobom i instytucjom, podkreślając rolę PWSZ w Nysie w życiu Uniwersytetu, a także zachęcała do udziału w I Kongresie UTW Opolszczyzny, którego owocami mają być: wzmocnienie środowiskowe UTW, upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego oraz rozwój UTW i zacieśnianie współpracy. Pani Ewa Morel, Wiceprezes UTW Nysa przedstawiła działalność UTW w mijającym roku.

Pan doc. dr Tomasz Drewniak w imieniu władz Uczelni podziękował słuchaczom UTW za poświęcenie oraz pracę, gratulując jednocześnie sukcesów.

Uroczystość uświetnił występ nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nysie. Były też podziękowania dla Pani Prezes za jej zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz UTW.

Przed nami I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku Opolszczyzny, który odbędzie się w dniach 22-24.06.2017 r. w Nysie.

Zdjęcia: Urząd Miejski w Nysie oraz PWSZ w Nysie

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym
PWSZ w Nysie

 
        
        
        
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK