KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Jazz

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci nabędą umiejętność jazzowej gry na wybranym instrumencie lub jazzowego śpiewu. Wszystkie niezbędne przedmioty i zagadnienia dotyczące rozwoju muzyka prowadzone są na poziomie akademickim. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych.
Absolwenci są przygotowani do prowadzenia aktywnej działalności koncertowej (w instytucjach kultury oraz indywidualnie), prowadzenia warsztatów muzycznych, współrealizacji projektów artystycznych, multimedialnych, organizowania imprez estradowych (koncerty, festiwale) w zakresie muzyki jazzowej i pokrewnej oraz pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Instytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK