KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Jazz

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY: pokój telefon konsultacje e-mail/www
Dyrektor:
dr hab. Piotr Baron
prof. PWSZ w Nysie - Pełnomocnik
Rektora ds. współpracy z zagranicą
H111 77
4090564
konsultacje, Wtorek tz godz. 14.30 - 16.00, s. H108
Dyrektor przyjmuje: Wtorek godz. 16.15 - 17.15, p. H111
Zastępca Dyrektora:
mgr Roman Hudaszek
H8   Piątek tz godz. 11.20 - 12.50
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Karol Ferfecki,
opiekun I roku
H110   Środa tz godz. 17.05 - 17.50
dr hab. Inga Lewandowska
prof. PWSZ w Nysie
H15   Środa tz godz. 16.20 - 17.50
prof. dr hab. Jacek Meira -
  Zajęcia od II semestru
prof. dr hab. Wojciech Niedziela H9   Poniedz. tz godz. 14.30 - 16.00
WYKŁADOWCY:
dr Adam Buczek H12   Czwartek tz godz. 18.45 - 20.15
dr Piotr Furtas H108   Piątek tz godz. 14.30 - 16.00
dr Dagmara Niedziela H9   Piątek tz godz. 9.45 - 10.15,
14.00 - 14.30 i 18.30 - 19.00
dr Piotr Schmidt H14   Środa tz godz. 18.45 - 20.15
dr Marcin Wawrzynowicz H15   Wtorek tz godz. 18.00 - 19.30
INSTRUKTORZY:
mgr Aleksandra Brzeźnicka
- koordynator ECTS
H8   Środa tz godz. 11.20 - 12.05
mgr Danuta Sendecka H15   Poniedz. tz godz. 8.00 - 8.45
Poniedz. tz godz. 18.45 - 19.30
mgr Cezary Wojciechowski H10   Piątek tz godz. 14.30 - 16.00
ASYSTENCI:
mgr Jarosław Bothur H8   Poniedz. tz godz. 17.05 - 17.50
mgr Maciej Prokopowicz H10
H206
  Wtorek tz godz. 10.35 - 11.20
Środa tz godz. 19.30 - 20.15
mgr Mariusz Drożdżal H108   Wtorek tz godz. 11.20 - 12.50
Instytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK