KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Jazz

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

 PRACOWNICY: pokój telefon
konsultacje
e-mail/www
Dyrektor:
prof. dr hab. Wojciech Niedziela
H9   Poniedziałek
tz godz. 14:40 - 16:10
Zastępca Dyrektora:
mgr Roman Hudaszek
H105   Piątek tz godz. 11:20 - 12:50
PROFESOROWIE:
dr hab. Piotr Baron
prof. PWSZ w Nysie - Pełnomocnik
Rektora ds. współpracy z zagranicą
H105   Wtorek tz godz. 16:20 - 17:50
prof. dr hab. Jacek Meira H13
  Czwartek tz godz. 15:25 - 16:10
prof. dr hab. Karol Ferfecki,
opiekun I roku
H110   Środa tz godz. 15:25 - 16:10
dr hab. Inga Lewandowska
prof. PWSZ w Nysie
H15   Środa tz godz. 16:20 - 17:50
WYKŁADOWCY:
dr Adam Buczek H12   Czwartek tz godz. 18.45 - 20.15
dr Dagmara Niedziela H9   Piątek tz godz. 18:45 - 20.15
dr Piotr Schmidt H14   Czwartek tz godz. 11.20 - 12.50
INSTRUKTORZY:
mgr Aleksandra Brzeźnicka
- koordynator ECTS
H15   Środa tz godz. 10:25 - 11:10
mgr Danuta Sendecka H15   Wtorek tz godz. 11:20 - 12:50
mgr Marcin Wawrzynowicz H12   Poniedziałek
tz godz. 18:45 - 20:15
mgr Cezary Wojciechowski H206   Piątek tz godz. 13:45 - 14:30
ASYSTENCI:
mgr Mariusz Drożdżal H8   Wtorek tz godz. 8:00 - 9:30
mgr Jarosław Bothur H14   Poniedziałek
tz godz. 8:45 - 9:30
mgr Piotr Furtas H206   Czwartek tz godz. 17:05 - 17:50
Piątek tz godz. 8:00 - 8:45
mgr Arkadiusz Czyżewski H10   Wtorek tz godz. 20:25 - 21:10
Instytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK