Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

W Instytucie Neofilologii, filologia angielska, działają dwa koła naukowe:


Koło Naukowe "Active Minds"

Koło naukowe Active Minds działa przy filologii angielskiej, choć jest otwarte także dla studentów wszystkich innych kierunków. Koło istnieje od roku 2010. Jest inicjatorem Festiwalu Anglojęzycznych Form Artystycznych (AFA) i corocznie, obecnie we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą, bierze udział w jego organizacji. W ramach festiwalu AFA odbywają się konkursy teatralne, plastyczne i muzyczne dla szkół.

Corocznie, przygotowując prezentację lub wykład, członkowie koła są także zaangażowani w Nyski Festiwal Nauki.

Ponadto, we współpracy z BWM, koło organizuje otwarte spotkania pochodzących z Polski studentów PWSZ ze studentami przyjeżdżającymi z zagranicy w ramach programu Erasmus.

Chętni członkowie koła prowadzą także zajęcia dla szkół. Wyjeżdżają z prelekcjami, zapraszają na wykłady gościnne wykładowców z innych uczelni lub inne interesujące osoby.

Zakresy tematyczne, którymi zazwyczaj zajmuje się koło to język, kultura i realioznawstwo krajów anglojęzycznych, ale także interkulturowość i psychologia uczenia się i nauczania.

Zobacz prezentacjęKoło Naukowe "Lingua Oeconomica"

Koło naukowe Lingua Oeconomica działa przy specjalności tłumaczeniowej w biznesie od roku 2010 i zrzesza studentów chcących rozwijać wiedzę i praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a także promować naukę oraz integrację studencką. Z roku na rok koło rozwija się i zrzesza coraz liczniejszą grupę aktywnych i zaangażowanych studentów. Do 2015 r. opiekunem Koła był prof. dr hab. Julian Maliszewski, a od r. 2015 roku opiekunem Koła jest dr Alina Bryll.

Od początku swojej działalności członkowie Koła stawiają nie tylko na samorozwój, ale równie chętnie dzielą się swoją wiedzą z uczniami szkół średnich, starając się zmotywować młodych ludzi do nauki języka angielskiego poprzez warsztaty, szkolenia i wykłady otwarte.

Kolejnym istotnym aspektem działalności Koła jest rozwój na polu naukowo- badawczym Służą temu organizowane ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje dedykowane studentom, a członkowie Koła chętnie uczestniczą w naukowych wydarzeniach nie tylko na arenie krajowej, ale i europejskiej.

Obecnie Koło pracuje nad realizacją audycji językowych w radio ONY "Only on Ony, English Only". Członkowie koła podjęli się przybliżenia słuchaczom przydatnych podstaw języka angielskiego, a "lekcje" są prowadzone w niekonwencjonalny i żartobliwy sposób .W lipcu 2018 nadawaliśmy trzy razy w tygodniu, a kolejne audycje w przygotowaniu.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Koła Lingua Oeconomica zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej bieżące osiągnięcia Koła. Równie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w szeregi Koła!

Zobacz prezentację

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK