KontaktAktualnościPrezentacja instytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Neofilologii

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

dr Alina Dittmann


dr Małgorzata Kamińska

A linguist, specialising in the field of lexicography and the history of the English language, a graduate of the University of Wrocław with an MA in English Studies. She obtained her PhD at the University of Opole in 2010 on the basis of the dissertation entitled A History of the Concise English Dictionary. Currently, she works in the University of Applied Sciences in Nysa, where she teaches undergraduate English studies courses, including practical English, translation, and the history of the English language.


mgr Małgorzata Kurpiel

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - magister filologii germańskiej, specjalizacji niderlandystycznej, specjalności nauczycielskiej. Od roku 1998 działający aktywnie tłumacz przysięgły języka niemieckiego, współpraca z Sądem Okręgowym i Komendą Policji w Nysie. Nauczyciel języka niemieckiego: 1991 - I Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie; 1991 – 2002 oraz 2009 2012 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Wykładowca w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie od roku 2002. Obecnie zastępca dyrektora instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie.

PUBLIKACJE NAUKOWE

 • Deutsch - Abituranforderungen im Neisser Carolinum in den Jahren 1861-1937, w: EUROPEAN TRANSFER OF CULTURE IN LITERATURE, LANGUAGE AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING, red. M. Kamiński, M. Walczyński, M. Kurpiel, M. Bilinsky, A. Paslawska, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa 2015
 • TEACHING CERTIFIED TRANSLATION IN UNDERGRADUATE STUDIES IN MODERN SPECIALISED LANGUAGES: A REAL NEED OR UNNECESSARY HASSLE?, Marcin Walczyński/Małgorzata Kurpiel, w: MULTIASPECTUALITY IN TEACHING AND USE OF ESP IN BUSINESS, red. A. Bryll, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, 2014
 • Die Abiturthemen des Neisser Carolinum in den Jahren 1858-1937 als Spiegel politischer Ereignisse, w: Bildung - Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa 2007
 • Die Reifeprüfung von Max Hermann-Neisse im Kontext des preußischen Schulwesens. Beata Giblak/ Małgorzata Kurpiel, w: Neisse: Kulturalität und Regionalität, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa 2004

prof. zw. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Jednym ze specjalistów na filologii angielskiej jest również prof. zw. dr hab. Tadeusz Piotrowski - wybitny teoretyk i historyk leksykografii na skalę międzynarodową. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia teoretycznych i praktycznych translatologii, językoznawstwa korpusowego, kontaktów językowych i innych; autor ponad 110 artykułów i recenzji, wielu książek i słowników, pod jego kierunkiem powstało ponad sto trzydzieści prac magisterskich i dziewięć rozpraw doktorskich. W jego dorobku naukowym znajdziemy przełomową książkę dla leksykografii polskiej Z zagadnień leksykografii (Warszawa 2004), Problems in bilingual lexicography (Wrocław 1994), wyd. przez Uniwersytet Wrocławski, czy Zrozumieć leksykografię (2002), wyd. przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W latach 1998-2003, prof. Tadeusz Piotrowski pełnił funkcję z-cy redaktora naczelnego międzynarodowego pisma International Journal of Lexicography, wydawanego przez Oxford University Press. Jest także znaczącym praktycznym leksykografem, większość znaczących słowników dwujęzycznych z angielskim w Polsce jest jego autorstwa lub opracowana została pod jego redakcją (np. wydawnictwa Langenscheidt, Klett Pons, PWN-Oxford University Press, Wilga, Spotkania, i inne). Uczestniczył w międzynarodowych projektach narodowych, np. we współpracy z Centrum Naukowym Xerox, z Bułgarską Akademią Nauk; recenzent projektów badawczych dla Komitetu Badań Naukowych w Polsce oraz dla Czeskiej Akademii Nauk, a także publikacji dla wielu wydawnictw. Jego zainteresowania nie ograniczają się wyłącznie do językoznawstwa, albowiem był on także autorem koncepcji serii ukazującej różnorodne możliwości tłumaczenia literackiego, opracował i poprzedził wstępem teksty Edgara Allana Poe'go i Rudyarda Kiplinga.


prof. dr hab. Wojciech Kunicki


prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski

 • profesor zwyczajny nauk humanistycznych
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa porównawczego
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa germańskiego
 • doktor nauk humanistycznych
SPECJALNOŚĆ NAUKOWA
 • przekładoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • językoznawstwo
 • języki specjalistyczne

Więcej...


dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. PWSZ w Nysie

Ilona Dobosiewicz received her Ph.D. in English from Illinois State University, USA and her D.Litt. degree from University of Opole, Poland. She is the author of books: Female Relationships in Jane Austen’s Novels (1997), Ambivalent Feminism: Marriage and Women’s Social Roles in George Eliot’s Works (2003), and Borderland: Jewishness and Gender in the Works of Amy Levy (2016) as well as articles on the nineteenth-century British and American literature and culture which appeared in academic journals and edited collections published by Palgrave-Macmillan, Bloomsbury Academic, Cambridge Scholars, Peter Lang, and university presses in Poland, France, and Portugal. She has co-edited the series Readings in English and American Literature and Culture, published by University of Opole and is the managing editor (literature section) of Explorations: A Journal of Language and Literature (www.explorations.uni.opole.pl).


dr hab. Jan Zalewski

Jan Zalewski received his Ph.D. in English studies from Illinois State University and his D. Litt. degree from the University of Opole. He has published many articles (including in TESOL Quarterly), authored two books (Enhancing Linguistic Input in Answer to the Problem of Incomplete Second Language Acquisition, and Epistemology of the Composing Process), and edited two collections of essays. He is co-editor of the journal Explorations: A Journal of Language and Literature (www.explorations.uni.opole.pl). His current research interests focus on the acquisition of academic literacy in English as a foreign language.


dr Beata Giblak

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2001 roku wykładowca w PWSZ w Nysie. W latach 2007-2008 stypendystka KAAD i Deutsches Literaturarchiv Marbach a. Neckar. (Pobyty badawcze w Republice Federalnej Niemiec: Berlin, Monastyr, Marbach am Neckar, Bochum, Herne).

STOPIEŃ NAUKOWY:
doktor (od 2009 r.)

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • od 2012 roku współpraca z Instytutem im. Maksa Herrmanna-Neissego w Dusseldorfie. Udział w polsko-niemieckim projekcie Kritische, kommentierte Edition der Schriften Max Herrmann-Neißes wspieranym przez Ministerstwo Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec.
 • członek międzynarodowego konsorcjum Mehrsprachigkeit als Chance / Wielojęzyczność jako szansa, zrzeszającego uczelnie m.in. z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Finlandii.

Więcej...


dr Anna Konieczna


dr Monika Witt


dr Alina Bryll

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
magister filologii angielskiej

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA
 • przekładoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • kulturoznawstwo
WYKSZTAŁCENIE
 • doktor nauk humanistycznych (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 20.06.2006)
 • magister filologii angielskiej (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 16.06.2003)

Więcej...


dr Agnieszka Kaczmarek

Doktor Agnieszka Kaczmarek jest wykładowcą w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Jej główne zainteresowania obejmują szeroko pojętą kulturę Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskiej literatury podróżniczej. Agnieszka Kaczmarek jest autorką książki Little Sister Death, wydanej w 2013 roku przez wydawnictwo Peter Lang, która stanowi próbę odczytania powieści modernistycznej Wściekłość i wrzask pióra amerykańskiego noblisty Williama Faulknera przez pryzmat filozofii śmierci Maxa Schelera, Martina Heideggera i Emmanuela Levinasa. Pani Kaczmarek opublikowała również kilka artykułów poświęconych twórczości Charlesa Dickensa, Harolda Pintera, Marka Twaina, Thomasa Mertona, Edwarda Abbey'ego, Billa Brysona oraz Cormaca McCarthy'ego.


dr Iwona Sikora


dr Pradeep Kumar

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK